canlı destek

cilt-55-sayi-4

 

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (EU FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 55, Sayı: 4 - 2018 (Vol. 55, No: 4 - 2018)

Ziraat Fakültesi Dergisi 55, (4) 2018 : ISSN 1018-8851

 

 

Sait ENGİNDENİZ, Harun KESENKAŞ, A. Ferhan SAVRAN, Duygu AKTÜRK, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Mukadderat GÖKMEN, Ayşe UZMAY

Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Analysis of Production and Marketing Structure of Goat Milk Processing Firms: A Case Study of Izmir, Balıkesir and Çanakkale Provinces

 

 

Çağlar Özkan SEZER, Tekin ÖZTEKİN, Esra KUTLU SEZER

A-Sınıfı Buharlaşma Kabından Olan Buharlaşma Miktarının Penman ve Priestley-Taylor (PT) Modelleri ile Tahmini

Prediction of Class-A Pan Evaporation By Using Penman and Priestley-Taylor (PT) Models

 

 

Behçet KIR, Ali SALMAN, Rıza AVCIOĞLU, Şükrü Sezgi ÖZKAN

Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Investigations on The Quality Characteristics of Some New Turf Alternatives Under Mediterranean Climatic Conditions

 

 

Harun KESENKAŞ, Özer KINIK, Oktay YERLİKAYA, Elif ÖZER

Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ve Malondialdehit Miktarı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Determination of Relation between Somatic Cell Count and Malondialdehyde Amount in Goat Milk

 

 

Volkan Ahmet İPEK, Burçin ÇOKUYSAL

NBPT Kaplamalı Ürenin Buğday ve Mısırda Etkinliğinin Belirlenmesi

Determination of the Efficiency of NBPT-Coated Urea in Wheat and Corn

 

 

Nedim ÇETİNKAYA

Fide Üretim Tesislerinde Ozon Gazı ile Dezenfeksiyon Olanakları Üzerinde Araştırmalar

Investigations on Disinfection Possibilities with Ozone in Indoor of Seedling Nursery Facilities

 

 

Bahriye GÜLGÜN ASLAN, Kübra YAZİCİ, Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA

Kentsel Doku İçinde Yer Alan Modern Alışveriş Merkezlerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi: Manisa-Forum Magnesia ve İzmir - Optimum Outlet Alışveriş Merkezleri Örneği

Evaluation of Modern Shopping Centers Inside the Urban Texture in Terms of Design Criteria; Examples of Manisa - Forum Magnesia and İzmir - Optimum Outlet Shopping Center

 

 

Adem GÖKÇÖL, İbrahim DUMAN

Kapari Tohumlarının Çimlenmesinin İyileştirilmesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi

Determination of the Effects of Different Seed Treatments to Improve the Germination of Caper Seeds

 

 

Mehmet AĞIR, Cengizhan BORAN, Fatih ÖZDEN, M. Metin ARTUKOĞLU

Zeytinyağında Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Dikili İlçesi Örneği

A Research on Consumer Preferences in Olive Oil: Case Study for Dikili District of Izmir

 

 

Yasemin MÜMİNOĞLU, Bahar Türkyılmaz TAHTA

Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesi’ nde Botanik Bahçesi Yapılabilirliği Üzerinde Bir Araştırma

The Research On Botanical Garden Feasibility in Muş Alparslan University Campus

 

 

Yasemin BAYRAKTAROĞLU ÖZHAN, Nilgün SAATÇI MORDOĞAN, Onur BAYIZ

Demirli Gübrelerin Maydanoz Bitkisinin Demir İçeriği Üzerine Etkileri

Effects of Iron Fertilizers on Iron Content of Parsley

 

 

Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR

Bazı Doğal Toprak Düzenleyicilerin Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri

The Effect of the Some Natural Soil Conditioners on Yield Parameters of Maize (Zea Mays L.)

 

Murat BOYACI

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde İnovasyon Süreci ve Kültürü

Innovation Process AND Culture in Aegean University Agriculture Faculty

 

 

Seyithan SEYDOŞOĞLU, Kağan KÖKTEN

Batman İli Beşiri İlçesi Mera Vejetasyonlarının Bazı Özellikleri

Some Characters of Rangeland Vegetation In Batman Province of Beşiri District

 

 

Oktay YERLİKAYA

Ege ve Marmara Bölgesi’nde Üretilen ve Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Investigation of Some Microbiological Properties of White Cheese Produced and Served in Aegean and Marmara Region


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY