Çerez Örnek
İletişim
Adres :   EÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı
                35100 Bornova - İZMİR
E-posta ziraatbasinyayin@gmail.com
Banka Hesap Numarası: 
TC ZİRAAT BANKASI EGE TIP ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 1446
IBAN NO: TR11 0001 0014 4607 2168 9350 22

Fatura için;  
İsminizi, TC Kimlik Numaranızı, Makale Kabul Ücreti Olduğunu ve Adresinizi Mutlaka Belirtiniz.

Sahibi: Prof. Dr. Nedim KOŞUM ( Dekan )
Sorumlu Müdürü: Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN ( Dekan Yardımcısı )

Yayın Kurulu:

Prof. Dr. Nilgün SAATÇİ MORDOĞAN ( Baş Editör - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Konu Editörü )

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ ( Yardımcı Editör - Süt Teknolojisi Bölümü Konu Editörü )

Prof. Dr. Necip TOSUN ( Yabancı Dil Editörü )

Prof. Dr. Adnan DEĞİRMENCİOĞLU ( Yabancı Dil Editörü )

Doç. Dr. Gülfem ÜNAL ( İndeks Editörü )

Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ ( Zootekni Bölümü Konu Editörü )

Doç. Dr. Murat KILIÇ ( Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Konu Editörü )

Doç. Dr. Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ ( Tarım Ekonomisi Bölümü Konu Editörü )

Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE ( Peyzaj Bölümü Konu Editörü )

Doç. Dr. Deniz EROĞUL ( Bahçe Bitkileri Bölümü Konu Editörü )

Doç. Dr. Arzu YAZGI ( Tarım Mak. ve Teknolojileri Müh. Bölümü Konu Editörü )

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Can PAYLAN ( Bitki Koruma Bölümü Konu Editörü )

Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka EKREN ( Tarla Bitkileri Bölümü Konu Editörü )

Araş. Gör. Dr. Çağrı KANDEMİR ( Teknik Editör )


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ