Çerez Örnek
canlı destek

cilt-38-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 38, Sayı: 1 - 2001 (Vol. 38, No: 1 - 2001)

Ziraat Fakültesi Dergisi 38, (1) 2001 : ISSN 1018-8851

 

 

Hamdi AYGÜN

Yeşil Gübrelemenin Pamuk Bitkisinde Verim Komponentleri ve Kütlü Verimine Etkileri

The effect of the green manure on the seed cotton yıeld and yıeld components on cotton

 

Naci ALGAN, Hamdi AYGÜN

Bazı Fizyolojik Kışlık Kanola Genotiplerinde Verim ve Verim Komponentleri Arasındaki İlişkiler

Correlations Between Yield and Yield Components in Some Winter Rape Genotypes

 

Harun ÇOBAN, Serdar KARA, İbrahim KISMALI

Alaşehir Ve Buldan İlçelerinde Mevcut Bağ İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

A Research On Determınatıon Of The Structure Of The Vineyards In Alaşehır And Buldan Districts

 

Ahmet KINAY, İsmail KARAÇALI

Kestane Meyvelerinin Taze Olarak Saklanmasında Ambalaj Tipleri ve Depo Koşullarının Kalite Üzerine Etkileri

The Effects of Packaging and Storage Conditions on the Quality of Fresh Chestnut Fruits

 

Serdar TEZCAN, Jiří HÁVA

İzmir ve Manisa İlleri ekolojik kiraz üretim bahçelerinde çukur tuzaklarla toplanan Silphidae (Coleoptera) familyası türleri üzerinde bir değerlendirme

Notes on the Pitfall Trap Collected Carrion Beetles (Coleoptera, Silphidae) in Ecological Cherry Orchards in Izmir and Manisa Provinces of Turkey

 

Ayşe UZMAY, Serkan DURMAZ, A.Emre ÖRÜMLÜ

Mordoğan’da Nergis (Narcissus poeticus) Yetiştiriciliği Sorunları Üzerine Bir Araştırma

A Study On The Problems Of Narcıssus Farmıng In Mordogan

 

Mustafa ERGÜL, Ahmet ALÇİÇEK, Veysel AYHAN, Asım KILIÇ, Hülya ÖZKUL, Hatice BASMACIOĞLU, Kudret KARAAYVAZ

Kanatlı Altlığının Bazı Yem Kaynakları İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri I: Pancar Posasının Broyler Altlığı İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri

Feeding Value and Ensilage Possibility of Poultry Litter with Some Feed Resources I: Feeding Value and Ensilage Possibility of Sugar Beet Pulp with Broiler Litter

 

Ahmet ALÇİÇEK, Veysel AYHAN, A.Mehmet TALUĞ, Hatice BASMACIOĞLU, Hülya ÖZKUL, Zümrüt AÇIKGÖZ, Kudret KARAAYVAZ

Kanatlı Altlığının Bazı Yem Kaynakları İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri II: Portakal Posasının Broyler Altlığı İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri

Feeding Value and Ensilage Possibility of Poultry Litter with Some Feed Resources II: Feeding Value and Ensilage Possibility of Orangen Pulp with Broiler Litter

 

Attila KAYA, Can UZMAY, İbrahim KAYA, Harun KESENKAŞ

İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar 1. Mastitisin Yaygınlık Düzeyi

Studies on Prevalence of Mastitis and Factors Affecting Prevalence in Herds of Izmir Holstein Breeders Association 1. Prevalence of Mastitis

 

Harun YALÇIN, Engin ÇAKIR, Ercan GÜLSOYLU, Galip KEÇECİOĞLU

Tohum Yatağı Hazırlamada Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

A study on the effects of combination of spring tine cultivator and rotary harrow on seedbed preperation

 

Bülent ÇAKMAK

Diskaro Disklerinde Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Aşınma Üzerine Etkileri

Effects of diferent heat treatments on wearing resistance of disc harrow discs

 

Nilgün MORDOĞAN, Şafak CEYLAN, Hakan ÇAKICI, Funda YOLDAŞ

Azotlu Gübrelemenin Marul Bitkisindeki Azot Birikimine Etkisi

Die Einfluss der N-Düngung über die N-Ansammlung in Kopfsalat

 

Nilgün MORDOĞAN, Esin GÖNÜLSÜZ

İzmir ve Manisa Yöresinde Yetiştirilen Şeftali Yapraklarının Besin Elementi İçerikleri ve Bunların Bazı Organik Asitlerle İlişkileri

Die Beziehungen zwischen die Nahrungselementen der Pfirschblatter und einige Organischesauren in izmir und manisa Gebiete

 

Barış KARA, Erhan V. KÜÇÜKERBAŞ

Kent Meydanlarının Tasarımına Demokratik Yaklaşım

Designing Of City Square In Democratic Manner

 

Nihal SEMERCİ, Bekir YILMAZ

Çevre Açısından Kıl Koruyucu Kireçlik Sistemi ile Klasik Kireçlik Sisteminin Mukayeseli Olarak Araştırılması

The Comparative Study of Hair-Save Unhairing System and Traditional Unhairing System from The Environmental Protection Stand Point

 

Gürbüz GÜLÜMSER, Hüseyin SÖZEN

Silisyum Dioksidin Piklede Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Study on Possible Usage of Silicon Dioxide in Pickling Process


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ