Çerez Örnek
canlı destek

cilt-38-sayi-2-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 38, Sayı: 2-3 2001 (Vol. 38, No: 2-3 2001)

Ziraat Fakültesi Dergisi 38, (2)-(3) 2001 : ISSN 1018-8851

 

 

Alper DARDENİZ, İbrahim KISMALI

140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma Anaçlarının Çanakkale-Umurbey Koşullarındaki Çelik Verimleri ile Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Investigations on Yields of Cuttings and Some Morphological Properties of 140 Rugeri and 1103 Poulsen American Vine Rootstocks Grown in Çanakkale-Umurbey

 

Alper DARDENİZ, İbrahim KISMALI

140 Rugeri ve 1103 Poulsen Amerikan Asma Anaçlarında Farklı Sürgün Yükünün Çubuk Verimi ve Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar

Investigations on the Effects of Different Load of Shoots on Cutting Quality and Quantity in 140 Rugeri and 1103 Poulsen American Vine Rootstocks

 

Elmas ÖZEKER, Murat İSFENDİYAROĞLU

Çeşme Yarımadasında Yellopu Oluşturan Bazı İncir Tiplerinin Çelikle Çoğaltılması

Cutting Propagation of Some Fig Cultigens Bearing Breba Fruits in Çeşme Peninsula

 

Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Semih ERKAN

Rhizomania Hastalığının Şeker Pancarı Çeşitlerinde Bazı Agronomik Özelliklere Etkisi

The Effect of Rhizomania Disease on Certain Agronomical Properties of Sugar Beet Varieties

 

Serdar TEZCAN, Esat PEHLİVAN

İzmir ve Manisa İlleri Ekolojik Kiraz Üretim Bahçelerinin Faunası Üzerinde Araştırmalar:Lucanoidea ve Scarabaeoidea (Coleoptera) Türleri Üzerinde Bir Değerlendirme

Evaluation of the Lucanoidea and Scarabaeoidea (Coleoptera) Fauna of Ecological Cherry Orchards in İzmir and Manisa Provinces of Turkey

 

Metin ALTINBAŞ, Hasan SEPETOĞLU

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Studies on the Seed Yield and Some Agronomic Traits of Newly-Developed Chickpea Lines Under Bornova Condition

 

Hakan GEREN

Bornova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Farklı Mısır Çeşitlerinde Ekim Zamanlarının Silaj Özelliklerine Etkisi

Effect of Sowing Dates on Silage Characteristics of Different Maize Cultivars Grown as Second Crop Under Bornova Conditions

 

Necdet BUDAK

“8 x 8 Diallel Melez Makarnalık Buğday Populasyonunda Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği

Heterosis and Combining Ability in a 8 X 8 Diallel Durum Wheat Population

 

Necdet BUDAK

8 x 8 Diallel Makarnalık Melez Buğday Populasyonu F2 Generasyonunda Bazı Kantitatif Özelliklerin Genetik Analizi

Genetic Analysis of Certain Quantitative Traits in The F2 Generation of a 8 x 8 Diallel Durum Wheat Population

 

Can UZMAY, Attila KAYA, İbrahim KAYA, Yavuz AKBAŞ

İzmir İli Holstein Damızlık Süt Sığırı Yetiştirici Birliği İşletmelerinde Mastitisin Yaygınlık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler Üzerine Araştırmalar 2. Yönetim Uygulamaları ile Subklinik Mastitis Arası İlişkiler

Studies on Prevalence of Mastitis and Factors Affecting Prevalence in Herds of Izmir Holstein Breeders Association. 2. Relationships Between Managerial Practices and Subclinical Mastitis

 

Erdinç DEMİRÖREN

Anestrus Koyunlarda Progesteron ve Pregnant Mare Serum ile Üremenin Kontrolü Üzerine Araştırmalar I. Laktasyon Anestrusun Giderilmesi

Experiments on the Control of Reproduction in the Anoestrus Ewe With Progesterone and Pregnant Mare Serum I. Ceasetion of the Lactation Anoestrus

 

Erdinç DEMİRÖREN

Anestrus Koyunlarda Progesteron ve Pregnanant Mare Serum ile Üremenin Kontrolü Üzerine Araştırmalar II. Mevsimsel Anestrusun Giderilmesi

Experiments on the Control of Reproduction in the Anoestrus Ewe With Progesterone and Pregnant Mare Serum II. Ceasetion of the Seasonal Anoestrus

 

Sait ENGİNDENİZ

Beydağ Barajı Göl Alanında Kalan Tarım Arazilerinin Kamulaştırılmasında Kullanılabilecek Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

A Research on Determination of the Appropriate Capitalization Rate For the Condemnation of the Agricultural Land Within The Reservoir of The Beydağ Dam

 

Şafak CEYLAN, Nilgün MORDOĞAN, Funda YOLDAŞ, Bülent YAĞMUR

Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi Ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi

The Effect of Nitrogen Fertilization on Yield, Nitrogen Accumulation and Content of Nutrients in the Tomato Plant

 

Nilgün MORDOĞAN, Sultan ERGUN

Elma Meyvesinin Organik Asit İçerikleri ile Bitki Besin Elementleri Arasındaki İlişkiler

Die Beziehungen zwischen die Pflanzenernährungselementen und Organischesäuren der Apfel

 

Nur OKUR, Muzaffer ÇENGEL, Vahap KATKAT, H. Sevim UÇKAN

Kirlenme Sürecindeki İznik Göl Suyu İle Sulanan Tarım Topraklarında Mikrobiyolojik Aktivitenin Değişimi

Change of Microbiological Activity in Arable Soils Irrigated by İznik Lake Waters in Pollution Proccess

 

Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ

Peyzaj Mimarlığında ve İnsan Yaşamında Ergonominin Yeri-Önemi ve Bornova Örneğinde Bir Araştırma

Untersuchungen Über Umweltsplanungsmoglıchkeiten in Objectsebene und Die Ergonomic Als Bzw. Ihre Bedectung Awf Das Manschensleben Als Beipsiel in Bornova

 

Bahriye GÜLGÜN, Bahar TÜRKYILMAZ

Peyzaj Mimarlığında Antropometri ve Bornova Örneğinde Bir Araştırma

Untersuchungen Über Die Beziehungen Zwischen Landspflege und Antropometrie Als Beispiel im Bornova

 

Şerif HEPCAN, Adnan KAPLAN, Erhan KÜÇÜKERBAŞ, Bülent ÖZKAN

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

A Research on the Qualitative Assessment of Urban Outdoor Spaces in the Case of Kemalpaşa, İzmir

 

Gürbüz GÜLÜMSER

Ege Bölgesi Deri İşletmelerinde Üretilen Giysilik Derilerde Formaldehit Miktarları Üzerinde Bir Araştırma

A Study on the Formaldehyde Contents of Clothing Leather Produced in the Leather Factories of Aegean Region

 

Gürbüz GÜLÜMSER, Selime ÇOLAK

Retanaj İşlemi Sırasında Ortaya Çıkan Atık Sıvıların Çevre Kirliliği Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Environmental Pollution of Waste Water Occurred During the Retanning Process


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ