Çerez Örnek
canlı destek

cilt-39-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 39, Sayı: 3 - 2002 (Vol. 39, No: 3 - 2002)

Ziraat Fakültesi Dergisi 39, (3) 2002 : ISSN 1018-8851

 

 

Şenol BOZTOK

Siklamen (Cyclamen persicum)’de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

The Effect of Gibberellic Acid on Flowering of Cyclamen

 

Hakan ENGİN, Ali ÜNAL

Bornova Şartlarında Yetiştirilen Kiraz Çeşitlerinin Çiçeklenme Zamanları ve Çiçeklenme Dönemindeki Sıcaklıkların Çiçeklenme Üzerine Etkileri

Flowering Times of Cherry Cultivars Grown in Bornova Conditions and the Effects of Blossom Temperatures on Flowering Period

 

Atakan GÜNEYLİ, İsmail KARAÇALI

Depolama Koşullarının Anason Tohumlarının Kalitesine Etkileri

Effects Of Storage Conditions On The Quality Of Aniseed

 

Serdar KARA, Harun ÇOBAN

Örtü Altına Alınmış Asmada Üzümün Omca Üzerinde Muhafazası Üzerine Bir Araştırma

An investigation on conservation of grape on the vine protected cultivation

 

Metin ALTINBAŞ, Hasan SEPETOĞLU

Kışlık Ekime Uygun Nohut Geliştirmede Bazı Tarımsal Özellikler İçin Genotipik ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Evaluation of Genotypic and Environmental Effects on Some Agronomic Traits in Winter-Sowing Chickpea Development

 

Emine BAYRAM, Olcay ARABACI, Hatice Eda ÇAKMAK

Bornova Ekolojik Koşullarında Hypericum perforatum L. Klonlarının Agronomik Özelliklerinin ve Hypericin Oranlarının Belirlenmesi

Determination of Agronomic Characters and Hypericin Content of Hypericum perforatum L. Clones under the Bornova Ecological Condition

 

Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Mustafa GÜMÜŞ, Semih ERKAN

Tokat İlinde Fasulye Tohumlarındaki Viral Etmenlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar

Studies on Determination of Virus Diseases in the Seeds of Bean from Tokat Province

 

Sevda KILIÇ, Harun UYSAL, Gökhan KAVAS, Harun ESENKAŞ, Necati AKBULUTU

Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi

Production of Çimi Cheese Made From Goat Milk at Pilot Plant Conditions

 

Melek ERSOY, Harun UYSAL

Süttozu, Peyniraltı Suyu Tozu ve Yayıkaltı Karışımları ile Üretilen Kefirlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma I.Bazı Kimyasal Özellikler

A Research On The Properties of the Kefirs Produced From Blends of Skimmilk Powder, Whey Powder And Buttermilk I.Some Chemical Properties

 

Ahmet ALÇİÇEK, Süleyman AKKAN, Kahraman ÖZKAN, Mehmet TALUĞ, Kudret KARAAYVAZ,Hatice BASMACIOĞLUA

Konserve Sanayi Yan Ürünü Bezelye Artıklarının Silolanma İmkanı ve Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma

Research on Sılage Possıbılıty and Feedıng Value of Pea By-Product from Canned Industry

 

Murat BOYACI

Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Kurumsallaşması: İsrail Bölgesel Araştırma-Geliştirme Merkezleri Örneği

Institutionalization of research-extension-farmer linkages: the case of Israeli regional research-development centers

 

Bülent MİRAN, Canan ABAY, Cihat GÜNDEN

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Demand for Inputs in Cotton Production: The Case of Menemen

 

Atilla ÇOLAK

Bazı Sera Soğutma Sistemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Research On Determining The Efficiency Of Some Greenhouse Cooling Systems

 

Atilla ÇOLAK

Isıtılmayan Bir Cam Serada Sera İçi Sıcaklık, Çiğlenme Sıcaklığı Ve Bağıl Nem Deseni Üzerine Bir Araştırma

A Research Regarding The Determinatıon Of The Interior Temperature Of The Glasshouse, Dewpoint Temperature And Relative Humidity Designs In An Unheated Glasshouse

 

Y. Ersoy YILDIRIM

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region

 

Vedat DEMİR, Hüseyin YÜRDEM

Aynı Damlatıcıya Sahip Damla Sulama Borularında Boru Çapının En Uygun Boru Uzunluğuna Etkisi

The Effect of Pipe Diameters on the Optimum Length of Drip Irrigation Pipes With the Same Type of Emitter

 

Bülent ÇAKMAK, Erdem AYKAS

Aşırı Yük Kavramalı Mafsallı Millerin Yük Taşıma Karakteristikleri

Load Carrying Characteristics of Shafts With Overloading Clutches

 

Altan AFŞAR, Gürbüz GÜLÜMSER, Hasan ÖZGÜNAY, Fazlı AKYÜZ

Devekuşu Derilerinin İşlentisi ve Mamul Deri Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Study on Processing of Ostrich Leathers and Determination of Their Properties

 

Kaya BOZTOK, Neşe ERKİP

Plastik Torbalarda Meşe Mantarı (Lentinula edodes) Yetiştiriciliği

Shiitake (Lentinula edodes) Cultivation In Plastic Bags


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ