Çerez Örnek
canlı destek

cilt-41-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 41, Sayı: 3 - 2004 (Vol. 41, No: 3 - 2004)

Ziraat Fakültesi Dergisi 41, (3) 2004 : ISSN 1018-8851

 

 

Aydın AKIN, İbrahim KISMALI

Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Şarj Ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Gelişme, Üzüm Verimi Ve Kalitesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar

Investigation on Effects of Different Crop Loading and Leaf Fertilizer Application on the Growth, Grape Yield and Quality in Some Table Grape Varieties

 

Serra HEPAKSOY

Bazı Kiraz Anaçlarının Mikroçoğaltımı Üzerinde Araştırmalar I. Gelişme ve Çoğalma

Investigations on Micropropagation of Some Cherry Rootstocks I. Shoot Development and Proliferation

 

Serra HEPAKSOY, Ali TANRISEVER

Bazı Kiraz Anaçlarının Mikroçoğaltımı Üzerinde Araştırmalar II. Köklenme ve Dış Koşullara Alıştırma

Investigations on Micropropagation of Some Cherry Rootstocks II. Rooting and Acclimatization

 

Hakan ENGİN, Ali ÜNAL, Engin GÜR

CCC, PP333, GA3, Dormex ve Etrel Uygulamalarının Bazı Kiraz Çeşitlerinin Çiçeklenmesi Üzerine Etkileri

The Effects of CCC, PP333, GA3, Hydrogen Cyanamide and Ethephon on Flowering in Some Cherry Cultivars

 

M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK, Atnan UĞUR

Fosfor ve Potasyum Uygulamalarının Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Effects of Phosphorus and Potassium Fertilizer on Yield and Quality of Celery (Apium graveolens L. var. dulce)

 

İbrahim DUMAN, Eftal DÜZYAMAN

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Önemli Biber Genotiplerinin Morfolojik Variyabilitesi Üzerinde Bir Araştırma

A Research on Morphological Variability in Some Important Pepper Genotypes Grown in Turkey

 

Neslihan UZUN, Fatih ŞEN, İsmail KARAÇALI

Güneşte Kurutulan Domatesin Değişik Koşullarda Saklanmasının Kalite Üzerine Etkileri

The Effects of Pre-drying Treatments and Storage Conditions on the Quality of Sun-dried Tomatoes

 

İlkay ÖZTÜRK, Necip TOSUN

Famoxadone ve Cymoxanil Etkili Maddeli Bir Fungisitin Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisi Üzerine Fizyolojik Etkisi

Physiological Effect of a Fungicide with the Famoxadone and the Cymoxanil Agents on Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)Plant

 

Ferit OKUYUCU, Behçet KIR, Hüseyin AKDEMİR, Barbel Rock OKUYUCU, Mehmet BAYGIN

Ödemiş Koşullarında Bazı Ak Acı (Lupinus albus L.), Sarı Tatlı (Lupinus luteus L.) ve Mavi Tatlı (Lupinus angustifolius L.) Lüpen Çeşitlerinin Verim ve Besin Madde İçerikleri Üzerine Bir Araştırma

Untersuchungen Über Den Ertrag Und den Futterwert Einiger Gelber (Lupinus luteus L.) und Blauer (Lupinus angustifolius L.) Süsslupinen sowie weisser (Lupinus albus L.) Bitterlupinen Unter Den Anbaubedingungen von Ödemiş

 

Hasan SEPETOĞLU, Metin ALTINBAŞ, BahattinTANYOLAÇ

Kışlık Nohutta Büyümenin Dinamiği ve Tane Verimi ile İlişkisi

Dynamics of Growth and Its Relationship to Seed Yield in Winter Chickpea

 

Metin ALTINBAŞ

Kışlık Nohutta Hasat İndeksi Stabilitesi ve Tane Verimi ile İlişkisi

Stability of Harvest Index and Its Relationship to Seed Yield in Winter Chickpea

 

Önder ÇAYLAK, Celal ÇALIŞKAN, Hamdi AYGÜN

Patateste Genotip x Çevre İnteraksiyonları ve Yorumlanması

Genotype x Environment Interactions and Their Interpretations in Potato Breeding

 

Yusuf KONCA, Sezen ÖZKAN, Metin ÇABUK, Servet YALÇIN

Erkek Hindilerde Aralıklı Yemlemenin Performans ve Stres Parametrelerine Etkisi

The Effect of Intermittent Feeding on the Performance and Stress Related Parameters of Turkey Toms

 

Kıvanç TOPÇUOĞLU, Mustafa ÖZGÜREL, Gülay PAMUK

Türkiye İçin Yeni Bir Kuraklık İndisi Denemesi

A New Drought Index for Turkey

 

Mustafa ENGİN

Güneş-Rüzgar Hibrid Enerji İle Su Pompalama

Water Pumping With Pv-Wind Hybrid Energy

 

H. Baki ÜNAL, Musa AVCI, Şerafettin AŞIK, Erhan AKKUZU, Murat KILIÇ, B. Sıtkı KARATAŞ

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği

Farmer Response to Irrigation Water Delivery:A Case Study of the Menemen Left Bank Irrigation System

 

Şerafettin AŞIK, Erhan AKKUZU, Bekir S. KARATAŞ

Gediz Havzası Akarsuları Yıllık Toplam Akımlarına En Uygun Olasılık Dağılım Modelinin Belirlenmesi

A Study on the Determining the Best Probability Distribution Model for Annual Total Flows in Gediz Basin’s Rivers

 

Gökçen YÖNTER, Alaettin TAYSUN

Farklı Çaplardaki Taş Örtü Oranlarının Yapay Yağmurlayıcı Koşulları Altında Su Erozyonuna Etkisi

The Effect of Different Size Stone Cover Ratios on Water Erosion under Simulated Rainfall Conditions

 

Emine MALKOÇ, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

Aquaparkların (Su Parklarının) Planlama ve Tasarım İlkeleri Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Principles of Planning and Designing of Aquaparks (Waterparks)

 

Nevin DEMİRBAŞ

Ege Bölgesi’nde Tarıma Dayalı Sanayiinin Yeri ve Önemi

The Place and Importance of Agroindustry in Ege Region’s Economy


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ