Çerez Örnek
canlı destek

cilt-43-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 43, Sayı: 3 - 2006 (Vol. 43, No: 3 - 2006)

Ziraat Fakültesi Dergisi 43, (3) 2006 : ISSN 1018-8851

 

 

Emre İLKER

Arpa Melezlerinde Verim ve Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Relationships Between Yield and Yield Components of Barley Crosses

 

Yusuf KARSAVURAN, Mustafa GÜCÜK

Manisa İlinde Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Görülen Thysanoptera Takımına Ait Türlerin Saptanması Üzerinde Araştırmalar

The Studies on the Determination of Species Belong to the Order Thysanoptera in Processing Tomato Production Areas in Manisa Province (Turkey)

 

Sumru ELTEZ, Yusuf KARSAVURAN, Enver DURMUŞOĞLU

The Studies on the Determination of Species of Thysanoptera in Processing Tomato Production Areas in İzmir (Bergama, Kınık) Province of Turkey

İzmir (Bergama, Kınık) İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Thysanoptera Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

 

Sumru ELTEZ, Yusuf KARSAVURAN

Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera: Thripidae)’nin İzmir İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon Değişiminin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar

Studies on the determination of population fluctuation of Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera: Thripidae) in processing tomato production areas in İzmir Province (Turkey)

 

Ayşe UZMAY, Nursel KOYUBENBE, Yusuf KONCA

İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on some Characteristics of Dairies Processing and Marketing Milk and Milk Products in İzmir Province Ödemiş-İzmir

 

Bekir S. KARATAŞ, Erhan AKKUZU, Şerafettin ÂŞIK

Uzaktan Algılama ile Bitki Su Tüketiminin Zamansal ve Alansal Değişiminin Belirlenmesi: Menemen Sulama Birlikleri Örneği

Determination of Temporal and Spatial Variation of Evapotranspiration Using Remote Sensing: Case Study of Menemen Water User Associations

 

Nilüfer ERYİĞİT URFALI, Ünal ALTINBAŞ

Yeryüzü Kaynak Potansiyelinin Uydu Verileri Bağlamında CORINE Sistemine Göre Belirlenmesi Üzerne Bir Çalışma

A Study on Determining the Potential of Resources On Earth According To The CORINE System Within The Context of Satellite Data

 

Oğuz GÜRSOY, Özer KINIK

Peynir Teknolojisinde Enterokoklar –I: Biyokimyasal Özellikleri ve Peynir Teknolojisindeki Önemleri

Enterococci in Cheese Technology-I: Biochemical Properties and Their Importance in Cheese Technology

 

Oğuz GÜRSOY, Özer KINIK

Peynir Teknolojisinde Enterokoklar –II: Koruyucu ve Probiyotik Kültür Olarak Kullanımları

Enterococci in Cheese Technology-II: Their Usage as Bioprotective or Probiotic Culture

 

Hüseyin BAŞAL, Aydın ÜNAY

Water Stress in Cotton (Gossypium hirsutum L.)

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Su Stresi


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ