Çerez Örnek
canlı destek

cilt-44-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 44, Sayı: 1 - 2007 (Vol. 44, No: 1 - 2007)

Ziraat Fakültesi Dergisi 44, (1) 2007 : ISSN 1018-8851

 

 

İbrahim DUMAN, Benian ESER, Müjdat TOZAN

Soğan Tohumlarında Ozmotik Koşullandırma Amacı ile Kullanılan Havalandırılmış Kolon Tekniğinin Ticari Boyutlarda Geliştirilmesi

The Development of a Commercial Scale Bubble-Column Tecnique for Osmotic Conditioning ın Onion Seeds

 

Raşit Z. ELTEZ, Yüksel TÜZEL

Merdiven Tipi Sistemde Farklı Topraksız Tarım Tekniklerinin Sera Çilek Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteye Etkileri

The Effects of Different Soilless Culture Tecniques in “A-Shape” System on the Yield and Quality of Greenhouse Strawberry Production

 

K. Betül MEYVACI, Fatih ŞEN

Magnezyum Fosfit Uygulamalarının Kuru İncir Meyve Kalitesine Etkileri

The Effects of Magnesium Phosphide Applications on Dried Fig Quality

 

Birsen ÇAKIR, Rossitza ATANASSOVA

Üzümün Olgunlaşmasında Etkili Olan Transkripsiyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma

Search of Transcription Factors Involved in Grape Berry Ripening

 

Sıdıka EKREN, Çiğdem SÖNMEZ, Sezgin SANCAKTAROĞLU, Emine BAYRAM

Farklı Biçim Yüksekliklerinin Adaçayı (Salvia officinalis L.) Genotiplerinde Agronomik ve Teknolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi

The Effect of Different Harvesting Heights on the Agronomical and Technological Properties of Sage (Salvia officinalis L.) Genotypes

 

Hakan GEREN, Dilek KAYMAKKAVAK

Farklı Sıra Arası Uzaklıklarının Kimi Arıotu (Phacelia tanacetifolia Bentham) Çeşitlerinde Ot Verimi ile Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Effects of Different Row Spacings on the Herbage Yield and Some Other Yield and Quality Characteristics of Phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham) Varieties

 

Behçet KIR, Gülcan DEMİROĞLU, Hikmet SOYA

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinde Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

An Investigation on Yield Characteristics of Some Forage Turnip (Brassica rapa L.) Cultivars

 

Muazzez POLAT, Yılmaz ŞAYAN, Hülya ÖZKUL, Cemal POLAT

Kaba Yemlerin Rumende Protein Parçalanabilirliklerinin in situ Naylon Torba Tekniği ile Belirlenmesi

Determination of Roughages Protein Degradation in the Rumen by Using in situ Nylon Bag Method

 

Muazzez POLAT, Yılmaz ŞAYAN, Hülya ÖZKUL, Sibel Soycan ÖNENÇ

Kaba Yemlerin Çeşitli İnkübasyon Periyotlarındaki in vitro Gaz Oluşumları ve Farklı Regresyon Eşitlikleri ile Tahminlenen in vitro Metabolik Enerji Değerleri

In vitro Gas Production of Roughages at Various Incubation Periods and Estimation of Their in vitro Metabolizable Energy Values by Using Different Regression Equations

 

Bülent ÇAKMAK, H. Zafer CAN, R. Cengiz AKDENİZ, Fazilet N. ALAYUNT, Uygun AKSOY

Taze İncirin Taşınması Sırasında Paketleme Özelliklerinin Kalite Kayıpları Üzerine Etkisi

The Effect of Fruit Packaging Properties (Ficus caria L.) on Quality Loses of Fresh Fig Fruits during Transportation

 

Selin AKÇAY, Mehmet Ali UL, Hatice GÜRGÜLÜ

Aydın Yöresinde Sulama Yönünden Kuraklık Analizi

Drought Analysis from Irrigation Perspective in Aydın Region

 

Sait ENGİNDENİZ

İzmir’de Pırasa Üretiminin Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Economic Analysis of Leek Production in İzmir

 

Berna TÜRKEKUL

Türkiye’de Enflasyon-Büyüme İlişkisi: Tarım Sektörü İtibariyle Ekonometrik Bir Analiz

Inflation and Growth Relationship in Turkey: An Econometric Analysis for Agriculture

 

Derlemeler

 

Bahriye GÜLGÜN, Aslı Güneş ATIL, Müveyla SAYMAN, İsmail YÖRÜK

Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Bazı Önemli Akuatik Bitkiler ve Kullanım İlkeleri

Some Important Aquatic Plants and Using Principles in Landscape Architectural Works

 

Burçak İŞÇİ, Ahmet ALTINDİŞLİ

Asmada Moleküler Tanımlama Teknikleri

Moleculer Identification Techniques ın Vitis vinifera


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ