Çerez Örnek
canlı destek

cilt-44-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 44, Sayı: 2 - 2007 (Vol. 44, No: 2 - 2007)

Ziraat Fakültesi Dergisi 44, (2) 2007 : ISSN 1018-8851

 

 

Hakan GEREN, Gökçen YÖNTER

Bazı Serin İklim Çim Buğdaygillerinin Laboratuvar Koşullarında Su Erozyonuna Etkisi Üzerinde Araştırmalar

Investigations on the effect of soil erosion by water of some cool season turf grasses under laboratory conditions

 

Metin ALTINBAŞ, Muzaffer TOSUN, Emre İLKER

Ekmeklik Buğdayda Sulu Koşullarda Verim ve Kalite İçin Seleksiyon Üzerine Genotip x Lokasyon İnteraksiyonunun Etkisi

Implication of Genotype x Location Interaction on Selection for Bread Wheat Yield and Quality in Irrigated Environment

 

Yusuf KARSAVURAN, Mustafa GÜCÜK

Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)’in Manisa İlinde Sanayi Domatesi Alanlarında Populasyon Değişimlerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar

The Studies on the Determination of Population Fluctuation of Thrips tabaci Lindeman ve Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) in Processing Tomato Production Areas in Manisa Province (Turkey)

 

M. Metin ARTUKOĞLU, Şule IŞIN, Funda GENÇLER, Çetin KOÇAK

Türkiye’de Ankara Tavşanı Yetiştiriciliğinin Genel Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri

General Characteristics of Angora Rabbit Raising in Turkey, Problems and Some Suggestions

 

Nur OKUR, H.Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Gülhan TUNÇ, Yüksel TÜZEL

Organik Tarımda Kullanılan Bazı Organik Gübrelerin Topraktaki Mikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi

The effect of some organic amendments using in organic agriculture on microbial activity in soil

 

Aslı GÜNEŞ, Bahriye GÜLGÜN

İzmir, Buca Gölet ve Buca Yedi Göller Suni Gölet Çevresi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Determination of Planning Criteria on Recreational Areas with Artificial Lakes in Izmir Buca Gölet Recreational Area and Yedi Göller Recreational Areas as sample Regions

 

Aslı GÜNEŞ

Toprak Tipolojisi Bazlı Entegre Peyzaj Planlamasının İzmir İli Bayındır İlçesi Örneğinde Gerçekleştirilmesi

Application of Integral Landscape Planning Based on Soil Tipology in Izmir, Bayındır Region as Sample Area

 

Rezzan KASIM, M.Ufuk KASIM

1-MCP Uygulamasının Minimal İşlenmiş ve İşlenmemiş Taze Soğanlarda Renk ve Kalite Değişimi Üzerine Etkileri

The Effects of 1-MCP Treatment on Colour and Quality Changes of Minimally Processing and Unprocessing Green Onions

 

Yaşar ÖZEN, Ünal KAYA

Domat Zeytin Çeşidinin Farklı Klon Anaçları Üzerindeki Aşı Tutma Oranı ve Vegetatif Gelişimi

Vejetatif Development and Sprouting Rates of Domat Olive Cultivar on Different Clonal Rootstocks


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ