Çerez Örnek
canlı destek

cilt-45-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 45, Sayı: 2 - 2008 (Vol. 45, No: 2 - 2008)

Ziraat Fakültesi Dergisi 45, (2) 2008 : ISSN 1018-8851

 

 

Sıdıka EKREN, Seval SEKİN

Ege Bölgesi Tütünlerinin Verim ve Bitkisel Özellikleri ile Aralarındaki İlişkilerin Saptanması

Investigation of agronomic morphologic characteristics of Aegean tobaccos and relations with the leaf yield

 

Fatma AYKUT TONK, R.Refika AKÇALI, M. Alp FURAN, Süer YÜCE

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitleri ile Yeni Geliştirilen Hatlarda Genetik İlişkilerin RAPD Markörleriyle İncelenmesi

Assessment of genetic relationships in some durum wheat varieties and newly developed lines using RAPD markers

 

Yusuf KARSAVURAN, Anıl AYVAZ, Miktat DOĞANLAR

Okaliptüste Zararlı Olan Leptocybe invasa Fisher and La Salle ve Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hym.: Eulophidae)nin Muğla İli’nde Yayılışı

The distribution of Leptocybe invasa Fisher and La Salle and Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hym.: Eulophidae) damage to eucalyptus trees in Muğla Province in Turkey

 

Akın OLGUN, M. Metin ARTUKOĞLU, Hakan ADANACIOĞLU

Konvansiyonel Zeytin Üreticilerinin Organik Zeytin Üretimine Geçme Konusundaki Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Research on the tendencies of conventional olive producers to convert to organic olive production

 

Figen ÇUKUR, Gamze SANER, Tayfun ÇUKUR, Kubilay UÇAR

Malatya İlinde Kayısı Üreticilerinin Riskin Transferinde Tarım Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Doğanşehir İlçesi Polatdere Köyü Örneği

The evaluation of apricot farmers behaviours toward agricultural ınsurance for risk transfer in Malatya province: the case study of Doğanşehir district, Polatdere village

 

Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN

Bölge Bazında Uygulamaya Elverişli Esnek Üretim Planlarının Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma

A Study on developing region basis flexible and applicable individual production plans via fuzzy linear programming

 

Bekir S. KARATAŞ, Erhan AKKUZU, Şerafettin AŞIK, H. İbrahim YILMAZ

Aşağı Gediz Sulama Sisteminde Ana Kanal Hidrolik Parametrelerinin Zamansal Değişiminin Su Dağıtım Kapasitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Determination of Effect on Water Delivery Capacity of Temporal Variations of Main Canal Hydraulics Parameters in the Lower Gediz Irrigation System

 

Talat YILDIRIM, Nurhan KOÇAN

Nevşehir Acıgöl Kalderası Kalecitepe ve Acıgöl Maarlarının Jeoturizm Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaluated for geotourism of Nevşehir Acıgöl Calderas Kalecitepe and Acıgöl Maars

 

M. Kamil MERİÇ, Gölgen B. ÖZTEKİN

Topraksız Tarımda Kapilar Sistemler

Subirrigation in Soilless Culture


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ