Çerez Örnek
canlı destek

cilt-45-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 45, Sayı: 3 - 2008 (Vol. 45, No: 3 - 2008)

Ziraat Fakültesi Dergisi 45, (3) 2008 : ISSN 1018-8851

 

 

Emre İLKER, Metin ALTINBAŞ, Muzaffer TOSUN, F. Çiğdem SAKİNOĞLU

İki Pamuk Melezinin (Gossypium spp.) F2 Generasyonunda Bazı Verim ve Lif Özellikleri İçin Heterosis ve Genotipik Değişkenlik

Heterosis and genotypic variability for some yield and fiber properties in F2 generations of two cotton (Gossypium spp.) crosses

 

Sıdıka EKREN, Seval SEKİN

Akhisar Bölgesi Tütünlerinin Kimyasal ve Ekspertiz Özellikleri ve Verim ile Aralarındaki İlişkilerin Saptanması

Investigation of chemical and expertise characteristics of Akhisar region tobaccos and relations with the leaf yield

 

Belkıs ADIGÜZEL ÇAYLAK, Nedim ÇETİNKAYA, Ufuk YÜCEL

Bağcılık-Bitki Koruma Uygulamaları ve Farklı Bölge Kökenli Cabernet Sauvignon, Merlot Üzüm Çeşitlerinden Üretilen Şarapların Resveratrol Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar

Viniculture-plant protection applications and research on resveratrol amounts of wines produced from cabernet sauvignon and merlot grapes which are different origin

 

Tayfun ÇUKUR, Ferruh IŞIN

İzmir İli Torbalı İlçesinde Sanayi Domatesi Üreticilerinin Tarımın Çok Fonksiyonluluğu Kavramına Bakış Açıları

Industrial tomato farmers view of multifunctionality of agriculture concept in Torbalı district of İzmir

 

Cihat GÜNDEN, Bülent MİRAN

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çiftçi Kararlarının Analizi

Analysis of farmer decisions by using fuzzy analitic hierarchy process

 

Hatice GÜRGÜLÜ, Mehmet Ali UL

Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Bünyesinde Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin En Uygun Sulama Zamanı Planlaması

Appropriate irrigation scheduling for crop pattern of Akçay Left Bank Irrigation Association

 

Dilşad ENGİN, Metin ÇOLAK, Mustafa ENGİN

Güneş Pili ile Yaprak Alanı Ölçümü Yapan Bir Sistemin Geliştirilmesi

Development of a system that measures leaf area using solar cell

 

Fatih ŞEN, Emel Fatma TÜRK

Bahçe Ürünlerde 1-Metilsiklopropen (1-MCP) Kullanımı

Use of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on Horticultural Crops


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ