Çerez Örnek
canlı destek

cilt-46-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 46, Sayı: 2 - 2009 (Vol. 46, No: 2 - 2009)

Ziraat Fakültesi Dergisi 46, (2) 2009 : ISSN 1018-8851

 

 

Yüksel TÜZEL, Hale DUYAR, Gölgen B. ÖZTEKİN, Ayşe GÜL

Domates Anaçlarının Farklı Dikim Tarihlerinde Bitki Gelişimi, Sıcaklık Toplamı İsteği, Verim ve Kaliteye Etkileri

Effects of tomato rootstocks on plant growth, temperature sum requirements, yield and quality in different planting dates

 

Fatih ŞEN, Pervin KINAY, İsmail KARAÇALI, Mehmet YILDIZ

Bazı Büyüme Düzenleyicilerin “Satsuma” Mandarininin Ağaçta Depolama Sürecinde Meyve Dökümü ve Kalitesine Etkileri

Effect of some growth regulators on fruit drop and quality of ‘Satsuma’ mandarins on tree storage period

 

Gölgen Bahar ÖZTEKİN, Yüksel TÜZEL, Hasan TEKET

Tahtalı Barajı Koruma Havzasında Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğine Genel Bakış

An overview on greenhouse vegetable production in Tahtalı dam preservation area

 

Burcu ÇETİN, Süer YÜCE

Triticum dicoccoides ile Triticum durum Melezlerinin F4 Neslinde ve Ebeveynlerinde RAPD Yöntemiyle Genotip Belirlenmesi

Genotype identification of the F4 generations and parents in the Triticum dicoccoides and Triticum durum hybrids by using RAPD markers

 

Yusuf KARSAVURAN, Ünal ZEYBEKOĞLU, Fikrettin ŞAHİN, Hikmet SAYGILI, Nilay ÖZDEMİR

Bursa İli Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Görülen Auchenorrhyncha (Homoptera) Türleri Üzerine Araştırmalar

The studies on the determination of species belonging to the suborder Auchenorrhyncha (Homoptera) in processing tomato production areas in Bursa province of Turkey

 

Bülent YAĞMUR, Bülent OKUR

Bitkisel Üretimde Termal Suların Kullanım Olanakları

Thermal waters for agricultural use

 

Ersin KARACABEY, Hüseyin GÜLER, Turhan ÇOBAN, Vedat DEMİR

Yamuk Şekilli Orifislerden Serbest Tohum ve Gübre Akışının Genetik Algoritma Yöntemiyle Optimizasyonu

Optimization of the gravity flow of granular fertilizer and seeds through trapezoidal orifices using genetic algorithm method

 

Ersin ATAY, Lütfi PIRLAK, A. Nilgün ATAY

Elmalarda Meyve Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler

Factors affecting the size of fruit in apple

 

Ayhan YILMAZ

Spermatogonial Kök Hücreleri ve Transplantasyonu

Spermatogonial stem cells and transplantation


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ