Çerez Örnek
canlı destek

cilt-46-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 46, Sayı: 3 - 2009 (Vol. 46, No: 3 - 2009)

Ziraat Fakültesi Dergisi 46, (3) 2009 : ISSN 1018-8851

 

 

İbrahim DUMAN

Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of yield and quality characteristics in organic pepper (Capsicum annuum L.) seed production

 

Sıdıka ERKEN, Çiğdem SÖNMEZ, Sezgin SANCAKTAROĞLU, Emine BAYRAM

Farklı Dikim Sıklıklarının Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effects of different plant densities on yield and quality characteristics of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.)

 

Ali GÜNCAN, Zeynep YOLDAŞ, Türkan KOÇLU

Turunçgil Yaprak Galerigüvesi Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)’nın İzmir ili Satsuma Mandarin Alanlarındaki Durumu Üzerinde Araştırmalar

Investigations on pest status of the Citrus leafminer Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) on Satsuma mandarin in Izmir province

 

Murat GÜNERİ, Adalet MISIRLI, İbrahim YOKAŞ

Toprak pH’sını Düşürücü Kimi Uygulamaların Kireçli-Alkalin Topraklarda Yetiştirilen Valensiya Portakal Çeşidinde Verim ve Meyve Özelliklerine Etkisi

Applications which decrease soil ph on yield and fruit properties in Citrus sinensis L. (cv. valencia) grown in lime-alkaline soil

 

Funda YOLDAŞ, Şafak CEYLAN, Ömer Lütfü ELMACI

Organik ve Kimyasal Gübrelemenin Sanayi Domatesinde (Lycopersicon lycopersicum L.) Verim, Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi

The influence of organic and inorganic fertilizer on yield, quality and nutrient content in processing tomato (Lycopersicon lycopersicum L.)

 

Erhan GEZER, Ahmet Nedim YÜKSEL, Can Burak ŞİŞMAN

Yalova Yöresindeki Süs Bitkisi Seralarının Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of properties of ornamental plant greenhouses around Yalova district

 

O. Murat KOÇTÜRK, Ö. Aslan KALAFATÇILAR, Necdet ÖZBİLGİN, Hüseyin ATABAY

Türkiye’de Bitkisel İlaçlara Bakış

View to herbal medicines in Turkey

 

Yüksel TÜZEL, Cherubino LEONARDI

Akdeniz havzasında örtüaltı tarımı: eğilimler ve gereksinimler

Protected Cultivation in Mediterranean Region: Trends and Needs

 

M. Metin ARTUKOĞLU

Dünya’da ve Türkiye’de yoksulluğun azaltılmasında mikro kredi uygulamaları

Micro Credit Applications for Decreasing of Poverty in the World and Turkey


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ