Çerez Örnek

cilt-47-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 47, Sayı: 1 - 2010 (Vol. 47, No: 1 - 2010)

Ziraat Fakültesi Dergisi 47, (1) 2010 : ISSN 1018-8851

 

 

Murat GÜNERİ, Adalet MISIRLI, İbrahim YOKAŞ

İnterdonat Limon Çeşidinde Kükürt, Jips ve Amonyum Sülfat Uygulamalarının Toprak Reaksiyonu, Vejetatif Gelişme ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri

Effects of the sulphur, gypsum and ammonium sulphate applications on the Soil pH, vegetative growth and fruit features in Citrus limon L. (cv. Interdonat)

 

Erdihan TUNÇ, Dietmar SCHRÖDER

Vergleichen der Bodenerosion von Landwirtschaftlich Genutzten Flaechen in Mittelanatolienu Und Rheinland-Pfalz

İç Anadolu Bölgesindeki tarım arazilerinde toprak erozyonunun rheinland - Pfalz eyaleti ile karşılaştırılması

 

Gökçen YÖNTER, Huriye UYSAL

Bazı Polimerlerin Laboratuvar Koşullarında Yüzey Akış, Toprak Kaybı ve Kaymak Tabakası Direnci Üzerine Etkileri

Effects of some polymers on runoff, soil loss and crust strength under laboratory conditions

 

Sevtap GÜLER GÜMÜŞ, Ahmet Hamdi GÜMÜŞ

Avrupa Birliği (AB) Şarap Ortak Piyasa Düzenindeki Değişmeler, AB’ye Üyelik Sürecinde Türkiye Şarap İşletmelerinin Uyum Durumu

The Changes of the EU common organization of the market in wine, the adaptation of the wineries in Turkey during the EU accession process

 

Murat CANKURT, Bülent MİRAN

Aydın Yöresinde Çiftçilerin Traktör Satın Alma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Farmer attitudes toward tractor buying in Aydın

 

Nedim ÇETİNKAYA, Sami DURA

Mısır Vejetatif Gelişimi ve Verimi Üzerinde Bir Endomikorizal Preparatın Etkileri

The effects of a endomycorrhizal preparate on yield and vegetative development of corn

 

Şeyda ZORER ÇELEBİ, A. Korhan ŞAHAR, Rafet ÇELEBİ, A. Esen ÇELEN

‘TTM-815’ Mısır (Zea mays L.) Çeşidinde Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Silaj Verimine Etkisi

The effect to the silage quality of forms and doses of fertilizer with nitrogen on “ttm-815” maize description (Zea mays L.)

 

Gülcan DEMİROĞLU, Hikmet SOYA, Rıza AVCIOĞLU, Hakan GEREN

Ege Bölgesi Sahil Kuşağı Koşullarında Bazı Yeni İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Yeşil Alanlara Uygunlukları Üzerinde Bir Araştırma

An investigation on the adaptability of some new perennial ryegrass (Lolium perenne l.) cultivars in turf areas under coastal part of aegean region conditions

 

Dursun EŞİYOK, Mohammad H. SALMAN, M. Kadri BOZOKALFA, Fatih ŞEN, Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL

Bazı Brokkoli Çeşitlerinde Raf Ömrü Süresince Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi

Determination of changes in quality during shef-life in some broccoli cultivars

 

Emre İLKER, Özgür TATAR, Adem GÖKÇÖL

Konvansiyonel ve Organik Tarım Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Performansları

Performance of some soybean cultivars under conventional and organic agriculture conditions

 

Bilge ERTEKİN, Zeynep SEYDİM

Laktoz, Sitrat ve Lipit Metabolizmalarının Peynirde Lezzet Bileşenlerinin Oluşumuna Etkileri

The effects of lactose, citrate and lipid metabolisms on formation of flavor components in cheese


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ