Çerez Örnek
canlı destek

cilt-47-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 47, Sayı: 2 - 2010 (Vol. 47, No: 2 - 2010)

Ziraat Fakültesi Dergisi 47, (2) 2010 : ISSN 1018-8851

 

 

Lerzan ÖZTÜRK, Hasan DEMİRKAN

Bazı Bitki Yapraklarının ve Bunların Toprakta Bekleme Sürelerinin Patateste Sorun Olan Canavar Otu [Phelipanche spp. (Syn:Orobanche spp.)]’na Etkileri

The effects of some plants and their leaves in soil on Phelipanche spp. in potato field

 

Hüsamettin Aycan ALP, Eftal DÜZYAMAN, Ercan ÖZZAMBAK

İn Vitro’da Kültüre Alınan Enginar Sürgün Uçlarında Sağlıklı Gelişim Oranını Arttırma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma

A research on the possibilities of increasing the amount of healthy shoot tips in in vitro grown artichoke

 

M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Biber (Capsicum annuum L.) Aksesyonlarında Genetik Çeşitliliğin Agronomik Özellikler İle Belirlenmesi

Genetic diversity in pepper (capsicum annuum l.) accessions as revealed by agronomic traits

 

Gökhan ÇAMOĞLU, Şerafettin AŞIK, Levent GENÇ, Kürşad DEMİREL

Damla Sulama İle Sulanan Karpuzda Su Stresinin Bitki Su Tüketimine, Su Kullanım Randımanına, Verime ve Kalite Parametrelerine Etkisi

The effects of water stress on evapotranspiration, water use efficiency, yield and quality parameters in watermelon irrigated by drip irrigations

 

Kenan MELEMEZ, Metin TUNAY

Yükleyici Traktör Sürücülerinin Vücut Yapısı Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Body Composition of the Loading Tractor’s Drivers

 

Gülcan DEMİROĞLU, Rıza AVCIOĞLU

Bazı Yeni Baklagil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları Üzerinde Bir Araştırma

An investigation on the performances of some new Leguminous forage crops cultivars under Mediterranean climatic conditions

 

Harun KESENKAŞ, Necati AKBULUT

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of milk quality produced from middle and large scale dairy farms and informal/street milk quality sold in Izmir

 

Hakan GEREN, Gülsüm ÖZTÜRK, Yaşar Tuncer KAVUT, Zihin YILDIRIM

Bornova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) Genotiplerinin Topraküstü Aksamlarının Silolanabilirlik Olanakları Üzerine Bir Araştırma

An investigation on ensilability possibilities of vines of sweet potato (Ipomoea batatas L.) genotypes grown under Bornova conditions

 

Yakup Onur KOCA, İsmail TURGUT, Osman EREKUL

Tane Üretimi İçin Yetiştirilen Mısırın Birinci ve İkinci Üründeki Performanslarının Belirlenmesi

The determination of performance at the first and second crop productions in maize grain cultivation

 

Gülay YILMAZ, Huriye UYSAL

Pva ve Pam Uygulamalarının Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Üzerine Etkileri

The effects of pva and pam application on runoff and soil loss

 

Nursel KOYUBENBE, Yusuf KONCA

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Hindi Eti Üretimi, Tüketimi ve Politikaları

Production, consumption and policies of the turkey meat in europe union and Turkey


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ