Çerez Örnek
canlı destek

cilt-47-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 47, Sayı: 3 - 2010 (Vol. 47, No: 3 - 2010)

Ziraat Fakültesi Dergisi 47, (3) 2010 : ISSN 1018-8851

 

 

Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Bülent MİRAN, Özlem KARAHAN UYSAL, Cihat GÜNDEN

Dondurulmuş Gıda Ürünlerine Yönelik Tüketici Tercihleri: İzmir İli Örneği

Consumer Preferences Towards Frozen Food Products: Case of Izmir Province

 

Yüksel TÜZEL, Gölgen Bahar ÖZTEKİN, İsmail KARAMAN

Serik İlçesindeki Modern ve Geleneksel Sera İşletmelerinin Üretici Özellikleri, Sera Yapısı ve Sebze Üretim Teknikleri Bakımından Karşılaştırılması

Comparison of Producer Properties, Greenhouse Structures and Vegetable Production Techniques in Modern and Conventional Greenhouse Enterprises in Serik

 

Oğuz AŞÇIOĞUL, Necip TOSUN

Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Domates Fide Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (Rhizoctonia solani Kühn, Fusarium spp., Pythium spp.) Hastalığının Kontrolünde Entegre Hastalık Yönetimine Uygun İlaçlama Programlarının Etkinliklerinin Araştırılması

Research on Efficacies of Application Programs Based on Integrated Disease Management in Control of Root Rot (Rhizoctonia Solani Kühn, Fusarium Spp., Pythium Spp.) Dısease of Tomato Seedlings in Greenhouse

 

Hadiye BAŞAR, Bülent MİRAN

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkında Sonbahar Ziyaretçilerinin Özellikleri

The Autumn Recreationist’s Characteristics in Dilek Peninsula-Great Meander Delta Natıonal Park

 

Emre İLKER

Bir Ekmeklik Buğday Melezinde Bazı Agronomik Karakterler İçin Gen Etki Biçimleri

Gene Action for Some Agronomical Traits in a Bread Wheat Cross

 

Çağdaş CİVELEK, Ercan GÜLSOYLU

Bazı Tek Akslı Traktörlerle Çalışmada Tutamaklara Gelen Titreşimlerin Belirlenmesi1

Determination of Vibrations Transmitted to the Handles By Some Single Axle Tractors

 

Mustafa TERİN, Hacer ÇELİK ATEŞ

Çiftçilerin Örgütlenme Düzeyi ve Örgütlerden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Van İli Örneği1

A Study on the level of Cooperation among the Farmers and their Expectations from the Associations: The Case of Van Province

 

Özgür KAHVECİ, İzzet Zeki ATALAY

Alaşehir ve Salihli Bağ Topraklarının Alınabilir Potasyum Analizlerinde Değiştirilmiş 1N NH4OAc Yöntemine Alternatif Yöntemlerin Belirlenmesi

Determination of Chemical Extraction Methods Alternative to Modified 1N NH4OAc Method Used for the Measurement of Available Potassium Contents in Grape Soils of Alaşehir and Salihli Regions

 

Burçin KOÇ ÇAKALOZ, Funda AYAR ŞENSOY, Nurgül ERCAN

Sera Domates Yetiştiriciliğinde Sınırlı Isıtmanın Polen Çimlenmesi Üzerine Etkisi

The Effects of Limited Heating on Pollen Germination of Tomatoes Grown in Greenhouse Conditions

 

Tarık AYYILMAZ, Can UZMAY

Ekşitilmiş Soğuk Süt İkame Yemi ve Kolostrum Karışımı İle Büyütülen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı Üzerine Bir Araştırma

A Research on Growth Performance of Holstein Calves Fed the Mixture of Cold Acidified Milk Replacer and Colostrum

 

Emel KAÇAL, Fatma KOYUNCU

Jerseymac ve Jonagold Elma Çeşitlerinde Çiçek Tomurcuğu Farklılaşma Sürecinin Belirlenmesi

Determination of Flower Bud Differentiation Duration in Jerseymac and Jonagold Apples

 

Ali SALMAN, Rıza AVCIOĞLU

Bazı Serin İklim Çim Bitkilerinin Farklı Gübre Dozlarındaki Yeşil Alan Performansları

Performances of Some Cool Season Turfgrasses in Different Fertilizer Doses

 

Sait ENGİNDENİZ

İzmir’de Domates Üreticilerinin Sulama ve Kuraklıkla İlgili Tutum ve Davranışlarının Analizi

Analysis of Tomato Farmers' Attitudes and Behaviors Towards Irrigation and Drought in Izmir Province

 

Melis ÇERÇİOĞLU, Bülent OKUR

Tütün atığı ve ahır gübresinin baş salata (Lactuca sativa L.var. capitata) yetiştiriciliğinde toprağın makro besin element içeriği ve verime olan etkileri

Effects of Tobacco Waste and Farmyard Manure on Macro Element Status of Soil and Yield of Grown Lettuce (Lactuca sativa L.var. capitata)

 

Nihal ACARSOY, Adalet MISIRLI

Kayısıda Monilyaya Dayanıklılık Islahı

Resistance Breeding to Monilinia on Apricot


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ