Çerez Örnek
canlı destek

cilt-48-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 48, Sayı: 1 - 2011 (Vol. 48, No: 1 - 2011)

Ziraat Fakültesi Dergisi 48, (1) 2011 : ISSN 1018-8851

 

 

Mahmut YILDIZTEKİN, Atilla Levent TUNA

Muğla Karabağlar Yöresi Kuyu Sularının Sulama Suyu Kalitesi Yönünden Araştırılması

Investigation on irrigation water quality of the well waters in the Karabağlar region - Muğla

 

Hatice BASMACIOĞLU-MALAYOĞLU, Pınar ÖZDEMİR,  E. Esin HAMEŞ-KOCABAŞ

Chemical Compositions and Antibacterial Activity of the Essential Oils from Some Plant Species

Bazı bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların kimyasal kompozisyonu ve antibakteriyel aktivitesi

 

Halil Baki ÜNAL, Musa AVCI, Gülay PAMUK MENGÜ, Murat KILIÇ

Açık Sulama Kanallarında Hız Profillerinin Zamansal ve Mekansal Analizi: Menemen Sağ ve Sol Ana Kanal Örneği

Temporal and spatial analysis of velocity profiles in open irrigation canals: A case from Menemen right and left main canals

 

Süleyman TÜRKSEVEN, Mehmet DEMİRCİ, Yıldız NEMLİ

Yabani Yulafın Mücadelesinde Herbisidal Etkinliğe Organik Silikonlu Yayıcı Yapıştırıcının Katkısı

Effects of an organic silicon surfactant on the efficacy of herbicidal activity on wild oat control

 

Hakan GEREN, Hülya OKKAOĞLU, Rıza AVCIOĞLU

Mikorizanın Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarında Kıbrıs Mürdümüğü(Lathyrus ochrus)'nün Verim ve Bazı Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Effect of mycorrhiza treatment on the yield and some physiological characteristics of Cyprus vetch (Lathyrus ochrus) under different salt (NaCl) concentrations

 

Hakkı KOÇAL, Lütfi PIRLAK

Bazı Prunus Klon ve Çöğür Anaçlarının Alyanak ve Roksana Kayısı Çeşitleriyle Aşı Uyuşma Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of graft compatibility level of alyanak and roxana apricot varieties grafted on some clonal and seedling Prunus rootstock

 

Nurhan KOÇAN

Jeoturizm Planlaması ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Bir Değerlendirme: Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı

Evaluation of Geotourism planning in terms of Landscape Architecture: Kızılcahamam-Çamlıdere Geoparks

 

Orhan DENGİZ, Fatma Esra SARIOĞLU

Samsun İli Bazı Arazi Özellikleri ve Arazi Kullanım Durumlarının Topografik Özellikleri İle Birlikte CBS Analizleri

Gis analysis for tophographic properties with some land properties and land use in Samsun province

 

Seher Yıldız MADAKBAŞ, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Sara DOLAR, Harun BAYRAKTAR

Fasulye Antraknozu Hastalık Etmeni (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) Irklarının Belirlenmesi: I. Irk Ayrım Seti Çeşitlerinin Özellikleri ve Irk Tayininde Kullanılması

Determination of races of bean anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus) Lambs. Scrib.) disease: I. Characteristics of the differential lines and their utilities for race determination

 

Yakut GEVREKÇİ, E.Dilşat YEĞENOĞLU, Yavuz AKBAŞ, Meltem SESLİ

Yapay Sinir Ağlarının Tarımsal Alanda Kullanımı

Using of Artificial Neural Networks in agricultural research

 

Oktay YERLİKAYA, Özer KINIK, Necati AKBULUT

Süt Kaynaklı Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonel Özellikleri

Milk-derived bioactive peptites and their functional properties


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ