Çerez Örnek
canlı destek

cilt-48-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 48, Sayı: 2 - 2011 (Vol. 48, No: 2 - 2011)

Ziraat Fakültesi Dergisi 48, (2) 2011 : ISSN 1018-8851

 

 

Esen KUTLU, Fatih ŞEN

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

The effect of different harvest time on fruit and olive oil quality of olive (Olea europea L.) cv. Gemlik

 

Yasemin YAĞLIKÇI, Yusuf KARSAVURAN

Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) Bireylerinin Su ve Kuru Madde Miktarına Bazı Konukçularının Etkileri1

The effects of some hosts on the water and dry matter amounts of Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunlarının Eğitimlerinin Yeterliliği Hakkındaki Görüşleri

Thoughts of the graduates from Ege University ggricultural faculty on sufficiency of their education

 

Özge Duygu OKUR, Zeynep GÜZEL- SEYDİM

Geleneksel Dolaz Peynirinde Bazı Karakteristik Özelliklerin Belirlenmesi

Determination of some characteristic properties in traditional dolaz cheese

 

Erhan AKKUZU, Gülay PAMUK MENGÜ

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of water user associations in Alasehir region in terms of land-water productivity and water supply

 

Fatma AYKUT TONK, Emre İLKER, Özgür TATAR, Ayşe REÇBER, Muzaffer TOSUN

Farklı Yağış Miktarı ve Dağılımlarının Ekmeklik Buğday Verimi Üzerine Etkileri

Effects of different rain amount and distributions on bread wheat yield

 

Veysel SARUHAN, Alpaslan KUŞVURAN

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koşullarında Bazı Yonca (Medicago Sativa L.) Çeşitleri ve Genotiplerinin Verim Performanslarının Belirlenmesi

Determination of yield performances of some lucerne cultivars and genotypes under the güneydoğu anadolu region conditions

 

Gökhan ÇAMOĞLU, Levent GENÇ, Şerafettin AŞIK

Tatlı Mısırda (Zea mays saccharata Sturt) Su Stresinin Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Üzerine Etkisi

The effects of water stress on physiological and morphological parameters of sweet corn

 

Tayfun ÇUKUR, Buket KARATURHAN

Çoğulcu Tarımsal Yayım Sistemi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Pluralist agricultural extension system and its evaluation in Turkey

 

Süer ANAÇ, Emrah ÖZÇAKAL, Gülay PAMUK MENGÜ

Sanal Su Kavramı ve Su Yönetiminde Önemi

Virtual water concept and importance in irrigation Managementh

 

Ayşe Nur TAN

Nematisit Etkili Bitkiler ve Bitki Ekstraktları

Nematicide effective plants and plant extracts

 

Gülay PAMUK MENGÜ, Süer ANAÇ, Emrah ÖZÇAKAL

Kuraklık Yönetim Stratejileri

Drought management strategıes


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ