Çerez Örnek
canlı destek

cilt-49-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 49, Sayı: 1 - 2012 (Vol. 49, No: 1 - 2012)

Ziraat Fakültesi Dergisi 49, (1) 2012 : ISSN 1018-8851

 

 

Renan TUNALIOĞLU

Gıda Güvenliği Sistemlerini Uygulayan ve Uygulamayan Sofralık Zeytin Firmalarının Bazı Pazarlama Tercihlerindeki Farklılıklar

Differences within some marketing preferences of the table olive firms implementing and non-implementing Food Safety Systems

 

Hakan ÇAKICI, Murat ÇİÇEKLİ, Hande ARSLAN

Bağyurdu – İzmir Yöresi Kiraz Plantasyonlarının Beslenme Durumu

Nutritional status of cherry plantations in Bağyurdu-İzmir

 

Selçuk KARABAT, Ela ATIŞ

Manisa İli Bağ Alanlarında Kullanılan Tarımsal İlaçların Gıda Güvenliğine Etkisinin Koşullu Değerlendirme Yöntemiyle Analizi

An analysis of effects on food safety of pesticide usages with contingent valuation method in Manisa vneyard areas

 

Kazim GÜNDÜZ, Emine ÖZDEMİR

Farklı Yetiştirme Yerlerinin Bazı Çilek Genotiplerinin Erkencilik İndeksi, Verim ve Meyve Kalite Özellikleri Üzerindeki Etkileri

The effects of different production places on earliness index, yield and fruit quality characteristics of some strawberry genotypes

 

Kürşad DEMİREL, Levent GENÇ, Mehmet MENDEŞ, Melis SAÇAN, Ünal KIZIL

Estimation of Growth Curve Parameters for Pepper (Capsicum annuum cv. kapija) under Deficit Irrigation Conditions

Kısıtlı sulama koşulları altında biberin (Capsicum annuum cv. Kapija) büyüme eğrisi parametrelerinin tahmini

 

Mustafa SAĞLAM, Ferhat TÜRKMEN

Ayaş Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Jeoistatiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Investigation with geostatistical methods of some physicochemical properties of Ayaş Research and training Farm Soils

 

Alper VURALIN, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU

Farklı Dozlarda Uygulanan Molibdenin Bakla (Vicia faba L.) Bitkisinin Azot İçeriğine Etkisi

The effect of different doses Molybdenum applied to Nitrogen content of broad bean (Vicia faba L.)

 

Mustafa BOLCA, Fulsen ÖZEN

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri İle Zeytin Dikili Alanların Haritalanmasında Kullanabilecek En Uygun Yöntemin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

A research of a suitable method on mapping olive tree fields with high resolution satellite images

 

Orhan DENGİZ, Ayşe EREL, Aylin ERKOÇAK, Murat DURMUŞ

Kuşkonağı Havzası Temel Toprak Özellikleri, Sınıflandırılması ve Haritalanması

Basic soil properties, classification and mapping of Kuskonagi Basin

 

Murat GÜNERİ, Adalet MISIRLI, İbrahim YOKAŞ, Bülent YAĞMUR

Valensiya Portakal Çeşidinde Kükürt, Jips, Amonyum Sülfat ve Sitrik Asit Uygulamalarının Bitki Besin Elementleri İçeriklerine Etkileri

Effects of the Sulphur, Gypsun, Ammonium Sulphate and Citric Acid applications on elements of plant nutrition in Citrus sinensis (L.) (cv. valencia)

 

Yeşim Benal YURTLU, Kürşat DEMİRYÜREK, Mehmet BOZOĞLU, Vedat CEYHAN

Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları

The Risk Perception of the Farmers on Agricultural Machinery Using

 

Melike ÇETİNBAŞ, Sinan BUTAR, Fatma KOYUNCU

Aminoetoksi-Vinilglisin (AVG)Uygulamalarının 0900 –Ziraat Kiraz Çeşidinde Meyve Kalitesine Etkileri

Effects of Aminoethoxyvinylglycine (AVG) on fruit quality of 0900-Ziraat Sweet Cherry

 

A.Nilgün ATAY, Fatma KOYUNCU, Ersin ATAY, Mehmet Ali KOYUNCU

Hasat Öncesi Etefon Uygulamasının Starking Delicious Elmasında Renklenme ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi

The effects of preharvest application of Ethephon on color and fruit quality in Starking Delicious Apple


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ