Çerez Örnek
canlı destek

cilt-49-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 49, Sayı: 3 - 2012 (Vol. 49, No: 3 - 2012)

Ziraat Fakültesi Dergisi 49, (3) 2012 : ISSN 1018-8851

 

Gözde ELGİN CEBE, Sibel KONYALIOĞLU, Ulvi ZEYBEK

Olea europaea var. europaea (Zeytin) Yaprak İnfüzyonunun Antioksidan Etkisi

Antioxidant activity of Olea europaea var. europaea leaves infusion

 

Öncül Kaangün CANER, Ekrem KAYA, Erkan YILMAZ

Ege Bölgesi’nde Süne (Eurygaster spp., Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Farklı Rampa Uzunluklarının Kaplama Oranına ve İlaçlama Başarısına Etkileri1

Effects of various boom lengths on coverage rates and application success in spray application against Sunn pest (Eurygaster spp., Heteroptera: Scutelleridae) in Aegean Region

 

Yaşar Tuncer KAVUT, Hikmet SOYA

Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Mısır(Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma1

An investigation on the silage quality characteristics of some maize (Zea mays L.) cultivars under Aegean region conditions

 

Mustafa BOLCA, Ünal ALTINBAŞ,Yusuf KURUCU

Ayrımlı Eğimlerde Oluşum Gösteren Rhodoxeralf ve Rendoll Topraklarında Minerallerin Toprak Pedonu Boyunca Pedogenetiksel Dağılımları Üzerine Araştırmalar1

A study on pedogenetical distribution of minerals in the pedon of rhodoxeralf and rendoll soils showing formation on different slope facets1

 

Cihan İNANLI, Zeynep YOLDAŞ, Ali Kemal BİRGÜCÜ

Entomopatojen Funguslar Beauveria bassiana (Bals.) ve Metarhizium anisopliae (Metsch.)’nin Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Yumurta ve Larva Dönemlerine Etkisi

Effects of entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana (Bals.) and Metarhizium anisopliae (Metsch.) on larvae and egg stages of Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

 

M.Metin ARTUKOĞLU, F. Akın OLGUN, Hakan ADANACIOĞLU

An Economic Analysis of Organic and Conventional Olive Production: Case of Turkey

Organik ve konvansiyonel zeytin üretiminin ekonomik analizi: Türkiye örneği

 

Birsen ÇAKIR

Asmada (Vitis vinifera cv. Sultani Çekirdeksiz) Bax İnhibitor-1 Geninin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu

Isolation and molecular characterization of Bax Inhibitor-1 Gene from Grapevine (Vitis vinifera cv. Sultanina)

 

Sibel MANSUROĞLU, Pınar KINIKLI, Bihter SAATCI

Antalya'da Kentsel Gelişimin Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Önerilerin Geliştirilmesi

Ecological assessment of urban development in Antalya and suggestions in the scope of sustainability

 

Çiğdem KILIÇASLAN, Emine MALKOÇ, Mehmet Bülent ÖZKAN, Gizem TUNÇALP, Ali Osman AYDIN

Kentsel Sit Yerleşimlerinde Dış Mekan Yaşantısının Değerlendirilmesi: Şirince Köyü, Selçuk

Evaluation of open space experience in urban site settlements: Şirince Village, Selçuk

 

Sevtap GÜLER GÜMÜŞ, F. Akın OLGUN, Hakan ADANACIOĞLU

Opportunities of Income Diversification and Alleviating Poverty in the Rural Area of Turkey

Türkiye’de kırsal alanda yoksulluğu azaltma ve gelir çeşitliliği yaratma olanakları

 

Nayil DİNKÇİ, Gülfem ÜNAL, A.Sibel AKALIN, Sevtap VAROL, Sıddık GÖNÇ

Kargı Tulum Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

Chemical and microbiological properties of Kargi Tulum Cheese

 

Hakan ÇAKICI, Hande ARSLAN

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Effect of Potassium, Boron and Zinc sprays on yield and fruit quality of Camarosa strawberry


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ