Çerez Örnek
canlı destek

cilt-50-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 50, Sayı: 2 - 2013 (Vol. 50, No: 2 - 2013)

Ziraat Fakültesi Dergisi 50, (2) 2013 : ISSN 1018-8851

 

 

Fatih ŞEN, Mehmet KESGİN

Farklı Gölgeleme Oranları ve Örtü Materyallerinin Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümün Depolama Ömrüne ve Kalitesine Etkileri

Effects of different shading ratios and covering materials on storage life and quality of sultana seedless grapes

 

 

Meliha GEMİCİ, Hatice DEMİRAY, Yusuf GEMİCİ

Effects of electromagnetic fields produced by high voltage transmission on physiology of Juglans regia L. and Cerasus avium L. Moench

Yüksek voltajlı gerilim hattı ile oluşturulan elektromanyetik alanların Juglans regia L. ve Cerasus avium L. Moench’nın fizyolojisi üzerine etkileri

 

 

Hande UÇAR ÖZKAN, H. Zafer CAN

Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvelerinin Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Research on the quality properties of persimmon (Diospyros Kaki L.) fruits at different harvest stages

 

 

Ziba GÜLEY, Harun Raşit UYSAL, Sevda KILIÇ

Doğal Yolla Küflendirilen Bazı Geleneksel Peynirlerde Aflatoksin M1, Aflatoksin B1 Ve Aflatoksin Üreten Küflerin Varlığının Araştırılması

Investigation of the presence of aflatoxin M1, aflatoxin B1 and aflatoxigenic moulds in some naturally mould-ripened traditional cheeses

 

 

Emine BAYRAM, Sıdıka EKREN, Çiğdem SÖNMEZ, Özgür TATAR, Aglika EDREVA, Antonina VITKOVA

Achillea collina Becker ex Rchb. Popülasyonlarında Uygun Tiplerin Seleksiyonu Üzerinde Araştırma

A study on selection of suitable genotypes of Achillea collina Becker ex Rchb. populations

 

 

Tuğçe EKMEKÇİ, Hakan GEREN

Kısıtlı Su ve Jel Uygulamalarının Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.)’da Hasıl Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Effect of deficed irrigation and gel applications on the herbage yield and some yield characteristics of horse bean (Vicia faba var. minor L.)

 

 

Yusuf KARSAVURAN, Şerife Nergis ÇELİK, Sumru ELTEZ

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın Beslenme Davranışı

Feeding behaviour of Nezara viridula (L.) (Hemiptera:Pentatomidae) at different stages of tomato fruit growth

 

 

Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ

Kimyasal Toprak Kalite Göstergelerinin Faktör ve Jeoistatistik Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

The evaluating with factor and geostatistics analyses methods of soil chemical quality indices

 

 

Kubilay UÇAR, Gamze SANER

Malatya İlinde Organik ve Konvansiyonel Kayısı Bahçesine yönelik Yatırım Projelerinin Analizi

Analysis of investment projects oriented to organic and conventional apricot orchard in Malatya Province

 

 

Adem ATASAY, Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL

Farklı Potasyum Dozlarının Jerseymac ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalitesi ve Üretim Miktarlarına Etkisi

Effects of different potassium doses on the pollen quality and production level in Jerseymac and Golden Delicious apples

 

 

Nuray CEBECİ, Hüseyin YENER

Manisa İli Sarıgöl İlçesi Bağ İşletmelerinin Pazarlama ve Örgütlenme Durumu Üzerine Bir Araştırma

A research on the general status of vineyard enterprises marketing ang organization in Sarıgöl, Manisa

 

 

Emine MALKOÇ, Çiğdem KILIÇASLAN, Merve ÖZEREN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

Geleneksel, Yarı Geleneksel ve Modern Anlayışla Şekillenen Alışveriş Mekanlarının İzmir Örneğinde Analizi

Analysis of traditional, semi -traditional and modern shopping places: İzmir case

 

Hüseyin YENER, A.Nuray CEBECİ

Manisa İli Sarıgöl İlçesi Bağ İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bazı Kültürel İşlemlerin Uygulanma Durumları Üzerine Bir Araştırma

Research on the structural characteristics of vineyard enterprises and applıcatıon of some cultural treatments in Sarıgöl, Manisa


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ