Çerez Örnek
canlı destek

cilt-51-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 51, Sayı: 1 - 2014 (Vol. 51, No: 1 - 2014)

Ziraat Fakültesi Dergisi 51, (1) 2014 : ISSN 1018-8851

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Türkiye’de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü

An Overview of Pluralistic Extension Structure in Turkey

 

 

Özlem Gül DİŞLİ, Yıldız NEMLİ

Sinapis alba L. ’ nın (Akhardal) Çimlenme ve Gelişimine, Bazı Kültür Bitkisi Kök Eksudatları ve Yeşil Gübrelerinin Etkisi

The Effect of Some Cultivated Plants Root Exudates and Green Manures on the Germination and Phenology of Sinapis alba L. (White mustard)

 

 

Yaşar Tuncer KAVUT, A. Esen ÇELEN, Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Behçet KIR

Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Farklı Lokasyonlardaki Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

An Investigation on Yield and Some Yield Characteristics of Different Alfalfa Genotypes Grown in Diffrent Locations

 

 

Raşit Zeki ELTEZ, Emre KAPLANOĞLU, Mehmet Kamil MERİÇ, Sumru ELTEZ

Bergama Kozak Yaylası Çam Fıstığı İşleme Tesislerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

The Pine Nut Processing Facilities, Problems and Recommendations in Bergama Kozak Plateau

 

 

Yaşar Tuncer KAVUT, Hikmet SOYA

Akdeniz İklim Koşullarında Farklı Toprak Yapılarının Mısırda (Zea mays L.) Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

An Investigation on the Effect of Diffrent Soil Textures on the Grain Yield and Compononets of Some Maize (Zea mays L.) Cultivars Under Mediterranean Climate Conditions

 

 

Mahmut TEPECİK, Neriman Tuba BARLAS, Özgür ÇOBANOĞLU

Turgutlu Bağlarının Beslenme Durumu

Nurtient Status of Vineyard Turgutlu Province

 

 

Hülya AKAT, M. Ercan ÖZZAMBAK

The Effects of Ca Application on Some Stress Parameters Under Salinity Conditions in the Open Field Growing of Limonium Sinuatum

Açık Alanda Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Limonium Sinuatum Bitkisinde Kalsiyum Uygulamalarının Stres Parametreleri Üzerine Etkileri

 

 

Özlem Gül DİŞLİ, Yıldız NEMLİ

Farklı Akdarhal (Sinapis alba L.) Popülasyonlarının Tohum Çimlenmeleri ve Fenolojilerinin Karşılaştırılması

Comparison of Phenology and Germination of Different White Mustard (Sinapis alba L.) Populations

 

 

Nesrin ÖRÇEN, Muzaffer TOSUN, Eşref İRGET

Effect of Zinc Enriched Composed Nitrogen Fertilizer on Some Yield and Quality Parameters of Some Durum Wheat Cultivars (Triticum durum Desf.)

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Çinko Katkılı Azotlu Gübrelerin Etkisi

 

 

Hakan Geren, Gözde DURUL

Farklı Tuz (NaCl) Konsantrasyonlarının Dev Kralotu (Pennisetum hybridum)’nda Biyokütle Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Ön Araştırma

A Preliminary Study on the Effects of Different Salt (NaCl) Concentrations on the Biomass Yields and Other Some Yield Characteristics of Giant Kinggrass (Pennisetum hybridum)

 

 

Peiman MOLAEİ, Yıldız NEMLİ

Yabani Yulafın (Avena sterilis L.) Herbisitlere Dayanıklı ve Duyarlı Biyotiplerinde Mayoz Bölünmesi Üzerine Araştırmalar

Investigation on Meiotic Division of Herbicide Resistant and Sensitive Biotypes of Wild Oat (Avena sterilis L.)

 

Hasan DEMİRKAN, Süleyman TÜRKSEVEN, Yıldız NEMLİ, Ahmet ULUDAĞ, Koray KAÇAN

Domateste Canavar Otuna (Phelipanche ramosa (L.) Pomel/ P.aegyptiaca (Pers.) Pomel) Karşı Bazı Kimyasal Kontrol Metodlarının Araştırılması

Investigation on Chemical Control of Broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel/ P.aegyptiaca (Pers.) Pomel) in Tomato Fields


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ