Çerez Örnek
canlı destek

cilt-51-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 51, Sayı: 2 - 2014 (Vol. 51, No: 2 - 2014)

Ziraat Fakültesi Dergisi 51, (2) 2014 : ISSN 1018-8851

 

 

Onur ARSLAN, Hasan Hüseyin ÖNDER, Gültekin ÖZDEMİR

Aydeniz Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Antalya'daki Aksu Sulama Alanı için Kuraklık Analizi

Drought Analysis of Aksu Irrigation Area in Antalya by Aydeniz Method and Geographic Information Systems

 

 

Ercan YILDIZ, Mustafa KAPLANKIRAN

Farklı Trabzon Hurması Genotiplerinin Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Oranları

The Pollen Viability and Germination Ratio of Different Persimmon Genotypes

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Tarımsal Yayım Örgütlerinde Kurum Kültürü

Organizational Culture in Agricultural Extension Organizations

 

 

Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ, Mehmet Arif ÖZYAZICI, Aylin ERKOÇAK, Ferhat TÜRKMEN

Faktör Analizi ile Minimum Veri Setinin Oluşturulması ve Haritalanması: Samsun İli Örneğiergama Kozak Yaylası Çam Fıstığı İşleme Tesislerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Creating and Mapping of Minimum Data Base Using Factor Analysis: A Case Study; Samsun Province

 

 

H. Burak AĞIR, Gamze SANER

İzmir İli Emiralem Beldesinde Açıkta ve Örtüaltı Çilek Yetiştiriciliğinde Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

Determination of Production Costs of Open-field and Greenhouse Strawberry Production in Izmir Province

 

 

Yusuf KARSAVURAN, Özge ANAÇ

Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae)’nin Biyolojisine Ana Yaşının Etkileri Üzerinde Araştırmalarurgutlu Bağlarının Beslenme Durumu

Studied on the Maternal Age Effects on the Biology of Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae)

 

 

Murat GÜNERİ, Mahmut YILDIZTEKİN, A. Levent TUNA, İbrahim YOKAŞ

Hicaz Nar Bahçelerinde Kalsiyum ve Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Beslenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Effects of the Calcium and Potassium Fertilizers on Yield and Nutrition in Hicaz Pomegranate (Punica granatum cv. hicaz) Orchards

 

 

Buket KARATURHAN, Tolga ŞEVİK, Özlem YILDIZ

Yetiştirici Birliklerinin Tarımsal Kalkınmaya Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Örnek Olayı

A Research on the Effect of Breeders’ Association on Agricultural Development : Case of Edirne Cattle Breeders’ Association

 

 

Yasemin EVRENOSOĞLU , Adalet MISIRLI , Yeşim AYSAN , Hikmet SAYGILI, Özlem BOZTEPE, Sümer HORUZ, Nihal ACARSOY, Emre BİLEN, Ali BAYKUL, İrem YAZICI

F1 Melez Armut Populasyonunun Ateş Yanıklığı Hastalığı Etmeni Erwinia amylovora Karşı Reaksiyonunun Belirlenmesi

Detection of Reaction of F1 Hybrid Pear Population Against Fire Blight Disease Caused By Erwinia amylovora

 

 

Burçak İŞÇİ, Fatih ŞEN, Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR, Ege KAÇAR, Aşkın ALTUN

Effects of Modified Atmosphere Packing (MAP) and Cold Treatment on Organically Grown Table Grape Cultivars

Soğuk ve Modifiye Atmosferli Paketleme (MAP) Koşullarının Organik Yetiştirilen Sofralık Üzüm Çeşitlerine Etkileri

 

 

Hasan DEMİRKAN, Süleyman TÜRKSEVEN, Yıldız NEMLİ, Ahmet ULUDAĞ, Koray KAÇAN

Patateste Canavar Otuna (Phelipanche ramosa (L.) Pomel/ P.aegyptiaca (Pers.) Pomel) Karşı Bazı Kimyasal Kontrol Metodlarının Araştırılması

Investigation on Chemical Control of Broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel/ P.aegyptiaca (Pers.) Pomel) in Potato Fields

 

Hakan GEREN

Farklı Oranlarda Baklagil Yembitkileri ile Silolanan Dev Kralotu (Pennisetum hybridum)’nun Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

An Investigation on Some Guality Characteristics of Ensilaged Giant Kinggrass (Pennisetum hybridum) with Different Levels of Leguminous Forages


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ