Çerez Örnek
canlı destek

cilt-51-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 51, Sayı: 3 - 2014 (Vol. 51, No: 3 - 2014)

Ziraat Fakültesi Dergisi 51, (3) 2014 : ISSN 1018-8851

 

 

Mine KOYUNCU, Ayşe UZMAY, Gökhan ÇINAR

Gençlerin Organik Süt Tüketme Olasılığı; Ege Üniversitesi Araştırması

Likelihood of Organic Milk Consumption Among Youth; Research of Ege University

 

 

Mahmut TEPECİK, Neriman Tuba BARLAS, Mehmet Eşref İRGET, Fırat AKSOY

Şaraplık Bağların Beslenme Durumunun İncelenmesi

Investigation of the Nutrition Status of the Wine Grapes

 

 

Yakut GEVREKÇİ, Yavuz AKBAŞ

Bir Eşikli Özellik Olarak Buzağılama Güçlüğünün Analizi

Calving Ease Analysis as a Threshold Trait

 

 

Hakan GEREN, Rıza AVCIOĞLU, Y. Tuncer KAVUT, Kağan TAN, Sayıt SARGIN

Akdeniz İklimi Koşullarında Yetiştirilen Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Cinslerinin Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygilleri ile Silolanabilir Verim, Yem Kalitesi ve Biyoetanol Verimi Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

An Investigation on Comparison of Some Annual Warm Season Grasses with Warm Season Perennial Grasses in Terms of Ensilagable Yield, Forage Quality and Bio-ethanol Yield Under Mediterranean Climate

 

 

Onur CAN, Yasemin Senem KUKUL KURTTAŞ, Emrah ÖZÇAKAL

The Effect of Salinity in Irrigation Water on Evapotranspiration of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.)

Satsuma Mandarininde (Citrus unshiu Marc.) Sulama Suyu Tuzluluğunun Bitki Su Tüketimi Üzerine Etkisi

 

 

Semih ERKAN, Mustafa GÜMÜŞ, İbrahim DUMAN, İsmail Can PAYLAN, Müge ERGÜN

The New Report of Artichoke latent virus (ArLV) From Globe Artichoke in Turkey

Türkiye’de Enginarda Artichoke latent virüsü (ArLV)’nün Yeni Bildirimi

 

 

Yusuf KARSAVURAN, Şerife Nergis ÇELİK, Sumru ELTEZ

Domates Meyvesinin Farklı Gelişme Dönemlerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın Beslenme Davranışının Sıklığı

The Frequency of Feeding Behavior of Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) at Different Growth Stages of Tomato Fruit

 

 

Yaşar Tuncer KAVUT, Hakan GEREN, Hikmet SOYA, Rıza AVCIOĞLU, Behçet KIR

Karışım Oranı ve Hasat Zamanlarının Bazı Yıllık Baklagil Yembitkileri ile İtalyan Çimi Karışımlarının Kışlık Ara Ürün Performansına Etkileri

Effects of Rate of Mixture and Time of Harvest on the Winter Second Crop Performances of Mixtures of Some Annual Legumes and Italian Ryegrass

 

 

İbrahim DUMAN, Ömer Lütfü ELMACI

Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki - Salçalık Biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak
Özelliklerine Etkisi

The Effects of Combined Pre - Crops - Paste Pepper (Capsicum annum L. cv. Capya) Production on Yield Fruit and Soil Properties Under Long-Term Organic Conditions

 

 

Hakan GEREN, Y. Tuncer KAVUT, Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Sıdıka EKREN, Deniz İŞTİPLİLER

Akdeniz İklimi Koşullarında Yetiştirilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri

Effects of Different Sowing Dates on the Grain Yield and Some Yield Components of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Grown Under Mediterranean Climatic Conditions


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ