Çerez Örnek
canlı destek

cilt-52-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 52, Sayı: 3 - 2015 (Vol. 52, No: 3 - 2015)

Ziraat Fakültesi Dergisi 52, (3) 2015 : ISSN 1018-8851

 

 

Gökçen Yönter, Huriye UYSAL

Zeytin Atığının Tınlı Bünyeli Bir Toprakta Yüzey Akış, Toprak Kaybı, Drenaj, pH ve EC Üzerindeki Etkileri

Effects of Olive Mill Wastes on Runoff, Soil Loss, Drainage, pH and EC in a Loamy Textured Soil

 

 

Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ, Gülden OVA

Genotypic Variation on Oil Content, Fatty Acid Composition and Phenolic Compounds in Linseed (Linum usitatissimum L.)

Keten Tohumunun (Linum usitatissimum L.) Yağ İçeriği, Yağ Asidi Kompozisyonu ve Fenolik Bileşikleri Üzerine Genotipik Çeşitliliğin Etkisi

 

 

Halil Baki ÜNAL, Vedat DEMİR, Harun ÇOBAN, Tuncay GÜNHAN, Halil İbrahim YILMAZ, İlkay ÖZTÜRK ALKAN

Gediz Havzası Manisa Yöresinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Örtü Malzemesi Kullanımının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Usage of Cover Material in Protected Cultivation in Manisa Region of Gediz Basin

 

 

Erdem EMRE, Galip KAŞKAVALCI

İzmir İli Satsuma Mandarin Yetiştirilen Alanlarda Turunçgil Nematodu [Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida: Tylenchulidae)]’nun Yayılışı ve
Yoğunluklarının Saptanması

The Determination of Distribution and Population Densities of Citrus Nematode [Tylenchulus semipenetrans (Cobb, 1913) (Tylenchida: Tylenchulidae)] in Satsuma Mandarin Growing Areas of Izmir Province

 

 

Arzu YAZGI, Adnan DEĞİRMENCİOĞLU

Optimization of the Seed Spacing Uniformity of a Vacuum Type Precision Seeder using Spherical Materials

Vakumlu Tip Tek Dane Ekim Makinası Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğünün Küresel Materyaller Kullanılarak Optimizasyonu

 

 

Çağrı KANDEMİR, Nedim KOŞUM

Yapay Büyütme Yöntemi Uygulanan Safkan Saanen Oğlaklarında, Farklı Süt ve Süt İkame Yemlerinin Büyüme Performansına Etkileri

Effects of Different Milk and Milk Replacers on Growth Performance in Artificial Rearing Saanen Kids

 

 

Sevde YALDIZ, Fatih ŞEN

Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Depolanmasında Farklı Kükürt Dioksit Jeneratörlerinin Etkinliğinin Araştırılması

Research on Efficiency of Different Sulphur Dioxide Generators on Storability of Table Sultana Seedless Grapes

 

 

Emine DURMUŞ, Uğur ÇAKALOĞULLARI, Özgür TATAR

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması

Relations Between Water Use Efficiency and Related Physiological Parameters of Maize in Field Conditions

 

 

Kadriye SAPMAZ, Murat YERCAN

Tüketicilerin Market Markalı ve Üretici Markalı Gıda Ürünü Tercihlerinin Analizi: İzmir İli Örneği

The Analysis of Consumer Preferences Towards Store Brand and Manufacturer Brand Food Products: The Case of IZMIR Province

 

 

Albert Ukaro Ofuoku

Farm Operations Cooperative in Central Agricultural Zone of Delta State, Nigeria

 

 

Hayrullah Bora ÜNLÜ, Tarık AYYILMAZ, Asım KILIÇ

Farklı Düzeylerde Öğütülmüş Dane Mısır İlavesinin Yonca Silajının Yem Değeri Üzerine Etkisi

The Effect of Different Levels Corn Supplement on Feed Value of Alfalfa Silage

 

 

Eda KAYA, Melih Soner ÇELİKTAŞ

Biyorafineri Ürünlerinin Ekstrapolasyon Uygulamaları Yardımı İle Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi

Technological Assassmentof Biorefinery Products With Extrapolation Approach

 

 

Çiğdem COŞKUN HEPCAN, Merve ÖZEREN, Şerif HEPCAN, Mehmet Bülent ÖZKAN

İzmir İli Metropol Kıyı İlçelerinin Peyzaj Yapı Analizi

Landscape Pattern Analysis of the Coastal Metropolis District of Izmir

 

 

Sumru ELTEZ, Yusuf KARSAVURAN, Raşit Zeki ELTEZ

Farklı Olum Dönemlerinde Domates Meyvelerinde Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın Emgi Sayısı Üzerine Araştırmalar

Investigations on the Number of Suction Points of Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) on Tomato Fruits in Different Maturation Periods


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ