Çerez Örnek
canlı destek

cilt-53-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 53, Sayı: 1 - 2016 (Vol. 53, No: 1 - 2016)

Ziraat Fakültesi Dergisi 53, (1) 2016 : ISSN 1018-8851

 

 

Erdal ÇAÇAN, Mehmet BAŞBAĞ

Bingöl İli Merkez İlçesi Yelesen-Dikme Köylerinin Farklı Yöney ve Yükseltilerde Yer Alan Mera Kesimlerinde Botanik Kompozisyon ve Ot Veriminin Değişimi

Exchange of the Botanical Composition and Hay Yield at Rangelands of Different Aspects and Altitudes of Bingol Yelesen-Dikme Villages

 

 

Gökçen YÖNTER, Huriye UYSAL

Tütün Atığının (Serme ve Karıştırma) Tın Bünyeli Bir Toprağın Bazı Erozyon Parametreleri ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

The Effects of Tobacco Wastes (Unmixed and Mixed) on Some Erosion Parameters and Chemical Properties of A Loamy Textured Soil

 

 

Gökçen YÖNTER

Laboratuvar Koşullarında Zeytin ve Tütün Atıklarının Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Üzerine Etkileri

Effects of Olive Mill and Tobacco Wastes on Runoff and Soil Loss under Laboratory Conditions

 

 

Nihal ACARSOY BİLGİN, Yasemin EVRENOSOĞLU, Kadir Uğurtan YILMAZ, Talip YİĞİT, Remzi KOKARGÜL, Kadir GÖKALP, Alaattin TÜRKOĞLU, Özlem OZTEPE, Ege KAÇAR, Emre BİLEN, Adalet MISIRLI

Melez Kayısı Populasyonunun Meyve Kalite Özellikleri ile İlgili Genel Değerlendirme

General Evaluation of Hybrid Apricot Populations to Fruit Quality Characteristics

 

 

Şerif ÖZONGUN, Enver Murat DOLUNAY, Mustafa PEKTAŞ, Gökhan ÖZTÜRK, Özgür ÇALHAN, Ersin ATAY

Farklı Klon Anaçları Üzerinde Bazı Elma Çeşitlerinin Verim ve Kalite Değişimleri

Yield and Quality Alterations of Some Apple Cultivars on Different Rootstock

 

 

Derya ERBAŞ, Mehmet Ali KOYUNCU

1-Metilsiklopropen Uygulamasının Angeleno Erik Çeşidinin Depolanma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Effects of 1-Methylcyclopropene Treatment on the Storage Life and Quality of Angeleno Plum

 

 

Özgür ÇALHAN, Cemile Ebru ONURSAL, Tuba SEÇMEN, Atakan GÜNEYLİ, İsa EREN

Galaxy Gala Elma Çeşidinde Muhafaza Öncesi SencyFresh™ Uygulamasının Depolama Süresince Meyve Kalitesi Üzerine Etkisi

The Effect of Pre-storage SencyFresh™ Treatment on Fruit Quality at after Storage in Apple cv. Galaxy Gala

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Lessons Learnt from KOYMER Agricultural Extension Project in Turkey

Türkiye’de KÖYMER Tarımsal Yayım Projesinden Çıkarılan Dersler

 

 

Bengü EVEREST, Murat YERCAN

Kooperatif Ortaklarının Kooperatifçilik İlkelerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği

A Research on Members' Perception of Cooperative Principles: A Case of Agricultural Credit Cooperatives

 

 

Harun KESENKAŞ, Özek KINIK, Kemal SEÇKİN, Pelin GÜNÇ ERGÖNÜL, Ecem AKAN

Keçi Sütünden Üretilen Sinbiyotik Beyaz Peynirde Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum ve Lactobacillus paracasei ssp. paracasei Sayılarının Değişimi

Variation of Enterococcus faecium, Bifidobacterium longum and Lactobacillus paracasei ssp. paracasei counts in Synbiotic White Cheese Produced from Goat Milk

 

 

Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU, Adalet MISIRLI

Bazı Şeftali Çeşit ve Tiplerinin Çiçek Tozu Kalitesinin Belirlenmesi

The Determination of Pollen Quality in Some Peach Cultivars and Types

 

 

H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Nur OKUR, Onur BAYIZ

Toprak Solucanları ile Kompostlaştırılmış Tütün Atıklarının Vermikompost Olarak Değerinin Belirlenmesi

Evaluation of the Value of Tobacco Waste as Vermicompost

 

 

Davut Soner AKGÜL, Yüksel SAVAŞ, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Adem YAĞCI

Kontrollü Koşullarda Sıcak Su Uygulamalarının Botryosphaeriaceae Funguslarının Büyümesine, Asma Kalem ve Çeliklerinde Göz Canlılığına Etkileri

Effects of Hot Water Treatments on Growth of Botryosphaeriaceae Fungi and Bud Vitality of Grape Scion and Rootstoks in Controlled Conditions

 

 

Adem YAĞCI, Ahmet Gökhan GÖKKAYNAK

Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Anaç ve Gölgeleme Oranının Etkisi

The Effect of Rootstock and Shading Ratio on Seedling Performance And Quality of Sultani Çekirdeksiz Grape Cultivar


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ