Çerez Örnek
canlı destek

cilt-53-sayi-2

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 53, Sayı: 2 - 2016 (Vol. 53, No: 2 - 2016)

Ziraat Fakültesi Dergisi 53, (2) 2016 : ISSN 1018-8851

 

 

Şafak CEYLAN, Nilgün MORDOĞAN, Hakan ÇAKICI

Çinko ve Mikoriza Uygulamalarının Pamukta Besin Elementi İçeriği Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Effect of Zinc and Mycorrhizae Application on Nutrient Content Yield and Quality in Cotton

 

 

Bülent MİRAN, Ela ATIŞ, Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Ece SALALI, Kenan ÇİFTÇİ, Ahmet BAYANER

Türkiye’de Konvansiyonel ve Organik Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kullanılan Girdilere Ait Talep Fonksiyonlarının Analizi: Manisa İli Örneği

Demand Analysis for Inputs Used in Conventional and Organic Raisin Productions: the Case of Manisa Province

 

 

Duygu AKTÜRK, Murat METİNER, İlkin SHIRVANLI, Batuhan ÇOBANOĞLU

Economic Assessments for Transition to Closed-Piped System: The Case of Truva Irrigation Association

Kapalı Borulu Sulama Sistemine Geçişin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi : Truva Sulama Birliği Örneği

 

 

Nazlı OKAN, Sait ENGİNDENİZ

İzmir’in Selçuk İlçesindeki Şeftali Bahçelerinin Gelir Yöntemiyle Değerlemesi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Valuation of Peach Orchards by the Income Capitalization Approach in Selçuk District of Izmir

 

 

Çiğdem TAKMA, Öznur İŞÇİ GÜNERİ, Yavuz AKBAŞ

Clustering of Holstein Friesians Using K-Means Method

Siyah Alacalar’ın K-Ortalamalı Kümeleme Yöntemi İle Sınıflandırılması

 

 

Zeynep DUMANOĞLU, Damla IŞIK, Hakan GEREN

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Farklı Tuz (NaCl) Yoğunluklarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Effect of Different Salt (NaCl) Concentrations on The Grain Yield and Some Yield Components of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

 

 

Cem KARAGÖZLÜ, Oktay YERLİKAYA, Aslı AKPINAR, Gülfem ÜNAL, Bülent ERGÖNÜL, Gülşah ENDER, Harun R. UYSAL

Cholesterol Levels and Some Nutritional Parameters of Traditional Cheeses in Turkey

Türkiye’deki Geleneksel Peynirlerin Kolesterol Düzeyleri ve Bazı Beslenme Parametreleri

 

 

Çiğdem COŞKUN HEPCAN, Şerif HEPCAN

Peyzaj Fonksiyonlarının Haritalanması ve Analiz Edilmesi; Foça İlçesi Örneği

Analysis and Mappıng of Landscape Functıons; The Case of the Town of Foça

 

 

Arzu YAZGI, Adnan DEĞİRMENCİOĞLU

Development of Prediction Functions for a Maximized Precision Seeding Performance Based on Optimized Variables

Tek Dane Ekim Performansı Maksimizasyonunda Optimum Değişkenlere Bağlı Genel Model Denklemlerinin Geliştirilmesi

 

 

Müslim Murat SAÇ, Kıvanç EKİN

İzmir-Urla Bölgesi Tarım Topraklarında Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi

Determination of Natural Radioactivity in the İzmir-Urla District Agricultural Soils

 

 

Gökçen YÖNTER

Erozyon Araştırmalarında Kullanılan Veejet Tipi Memelerin Yağış Yoğunluğu ve Christiansen Eş Su Dağılım Katsayısına Etkileri Üzerine Bir Çalışma

A Study on the Effects of Veejet Nozzles used in Erosion Researches on Rain Intensity and Christiansen’s Uniformity Coefficient

 

 

İpek ALTUĞ TURAN, Bahriye GÜLGÜN

Kentsel Kimlik ve Kentli İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Urban Identity and Citizen Relation

 

 

Altuğ ÖZDEN, Eda ÖNCÜ

Kiraz Üretim İşletmelerinde Etkinlik Analizleri: Çanakkale İli Lapseki İlçesi Örneği

Efficiency Analysis in Cherry Production: The Case of Lapseki District of Çanakkale Province

 

 

Fatih UZNAY, Sevtap GÜLER GÜMÜŞ

Türkiye’de Kayıtdışı Sarmalık Tütün Piyasası ve Yasallaştırılması Üzerine Bir Model Önerisi

A Model Proposal for Illicit Roll Your Own Tobacco Market and its Legalization in Turkey

 

 

Mahmut TEPECİK, Mehmet Eşref İRGET, Uygun AKSOY

Farklı Potasyum Dozları ile Gübrelemenin Sofralık İncirde Meyve Kalitesine Etkisi (Ficus carica L. cv Sarılop)

The Effect of Potassium Fertilization with Different Doses on Fruit Quality of Table Fig (Ficus carica L. cv Sarılop)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ