Çerez Örnek
canlı destek

cilt4-54-sayi-4

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 54, Sayı: 4 - 2017 (Vol. 54, No: 4 - 2017)

Ziraat Fakültesi Dergisi 54, (4) 2017 : ISSN 1018-8851

 

 

Seyithan SEYDOŞOĞLU, Veysel SARUHAN

Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi

Determination of Yield and Yield Components in Some Silage Maize Varieties of Different Sowing Times

 

 

Sait ENGİNDENİZ, Duygu AKTÜRK, A.Ferhan SAVRAN, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Harun KESENKAŞ, Mukadderat GÖKMEN, Ayşe UZMAY, Gökhan ÇINAR

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Analysis of Goat Milk and Products Consumption in Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces

 

 

İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Seçil BAYRAM

Farklı Toprak işleme ve Yaprak Alma Uygulamalarının Syrah Üzüm Çeşidinde Su Stresi, Salkım ve Tane Özellikleri Üzerine Etkileri

Different Soil Tillage and Leaf Removals Effects on Water Stress, Berry and Cluster Properties of cv. Syrah

 

 

Hülya ÖZELÇAM, Hatice DAŞIKAN

Mısır Silajına İlave Edilen Karvakrolün Aerobik Stabiliteye Etkisi

Effect of Carvacrol Adding to Corn Silage on The Aerobic Stability

 

 

Nilgün SAATÇİ MORDOĞAN, Şafak CEYLAN

Organik Gübrelemenin Kumlu Tın Bünyeli Toprakta Yetişen Zeytin Ağaçlarının Verim ve Mikro Element İçeriğine Etkisi

Effect of Organic Fertilization on Yield and Micro element Content of Olive Trees Growing in Sandy Soil Texture

 

 

Funda ANKAYA, Bahriye GÜLGÜN ASLAN, Bahar TÜRKYILMAZ TAHTA

An Investigation of Determination of Environmental Awareness Level: A Case Study in the City of Izmir

Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: İzmir İli Örneği

 

 

Turgay KABAY, Suat ŞENSOY

Yüksek Sıcaklığın Fasulyede Enzim, Klorofil ve İyon Değişimine Etkisi

Enzyme, Chlorophyll and Ion Changes in Some Common Bean Genotypes by High Temperature Stress

 

 

Gökhan KAVAS

Çörek Otu ve Tarçın Uçucu Yağ İlaveli Yumurta Beyazı Protein Tozu Esaslı Filmlerin Çökelek Peyniri Muhafazasında Kullanımı

Use of Egg White Protein Powder Based Films Fortified With Black cumin and Cinnamon Essential Oils In The Storage of Çökelek Cheese

 

 

Serra HEPAKSOY

GF 677 (P. amygdalus x P. persica) Klon Anacının Doku Kültüründe Sürgünucu Tekniği ile Çoğaltılması

Propagation of GF 677 (P. amygdalus x P. persica) Clone Rootstock in Tissue Culture by Shoot-tip Techique

 

 

Hüseyin KARANFİLOĞLU, Nurengin METE, Öznur ÇETİN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Zeytin Gen Kaynaklarının Araştırılması

Research on Olive Gene Resources in Turkish Republic of Northern Cyprus

 

 

Çiğdem TAKMA, Yakut GEVREKÇİ, Ahmet Erhan KARAHAN, Hülya ATIL, Muzaffer ÇEVİK

Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon Ağacı Analizi ile Belirlenmesi

Determining Some Traits Effect on Egg Production of Layers Using Regression Tree Analysis

 

 

Gamze SANER, Sait ENGİNDENİZ, Şule IŞIN, Ferruh IŞIN, Murat KILIÇ, Hakan ADANACIOĞLU, Zerrin K.BEKTAŞ, H. Ece SALALI, Gökhan ÇINAR, Duygu TOSUN, Kenan ÇİFTÇİ

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği’ne Yönelik Kayıt Sistemi Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Pilot Uygulama

A Pilot Application on Developing of the Record Keeping System Program in Menemen Research, Application and Production Farm of Ege University, Faculty of Agriculture

 

 

Suay EREEŞ, Emel KURUOĞLU KANDEMİR, Nilgün ÖZÇAKAR, Erşans EREEŞ

The Analysis of healthy lifestyle behaviors of women working in greenhouses in Menderes District of Izmir Province, Turkey

İzmir İli Menderes İlçesinde Seralarda Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

 

 

Murat BOYACI

Local Innovation Networks in Raisin Production in Kapanci Village of Salihli County of Manisa Province of Turkey

Türkiye’de Manisa İli Salihli İlçesi Kapancı Köyü’nde Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Yerel İnovasyon Ağları

 

 

Özge ALTAN, Zümrüt AÇIKGÖZ, Özer Hakan BAYRAKTAR, Fadime AYDIN KÖSE, Esra KARADUMAN

İn ovo T3 Hormonu Enjeksiyonunun Soğuk Stresine Maruz Kalan Etlik Piliçlerde Performans, Bazı Kan Parametreleri ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri

The Effects of In Ovo Injection of T3 Hormone on Performance, Some Blood Characteristics and Oxidative Stability in Broilers Exposed to Cold Stress


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ