Çerez Örnek
canlı destek

cilt5-55-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 55, Sayı: 1 - 2018 (Vol. 55, No: 1 - 2018)

Ziraat Fakültesi Dergisi 55, (1) 2018 : ISSN 1018-8851

 

 

Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Tanay BİRİŞÇİ, Hande GÜNDEL, Nurgül IŞIKEL, Eray ÇALIŞKAN

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on The Recreational Tendencies of University Students

 

 

Nefise ÇETİN, Sibel MANSUROĞLU

Akdeniz Koşullarında Kurakçıl Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi: Antalya/Konyaaltı Örneği

Determination of Plant Species can be used in Xeriscape design under Mediterranean conditions : The Sample of Antalya/Konyaaltı

 

 

Ferhan SAVRAN, Özdal KÖKSAL, Duygu AKTÜRK, Sema GÜN

A Research on Reasons for Participation of Producers to Agricultural Fairs

Tarımsal Fuarların Bilgi ve Teknolojiye Ulaşmada Yeri ve Önemi

 

 

Sait ENGİNDENİZ, Duygu AKTÜRK, A. Ferhan SAVRAN, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Harun KESENKAŞ, Ayşe UZMAY, Mukadderat GÖKMEN, Görkem ÖZTÜRK

İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü Maliyetinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

A Research on Determination of Goat Milk Cost in Izmir, Canakkale and Balikesir Provinces

 

 

Ruhan AŞKIN UZEL

Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tarımsal Ürün Çeşitliliğinin, Üniversite Öğrencileri Beslenme Durumu Üzerine Etkisi

The Effect of Traditional Culinary and Agricultural Product Diversity on Nutrition Status of University Students

 

 

Hasan KURUÇAYLI, Fatih ŞEN

Organik Kuru İncir Meyvelerinde Farklı Ambalajların Raf Ömrü Süresince Kaliteye Etkileri

Effect of Different Packages on Organic Dried Fig Fruit Quality During Shelf Life

 

 

Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN, Zerrin SÖĞÜT, İbrahim YOKAŞ

Atık Su Arıtma Çamuru Uygulamalarının Platanus orientalis (Çınar) Türüne Etkileri

The Effects of Sewage Sludge Applications on Platanus orientalis Species

 

 

Tognisse Herve SINKPEHOUN, Gökçen YÖNTER

Effects of Liquated Humic Substances on Runoff, Soil Losses by Runoff and by Splash under Artificial Rainfall Conditions

Sıvılaştırılmış Hümik Maddenin Yapay Yağış Koşulları Altında Yüzey Akış, Yüzey Akış ve Sıçrama ile Oluşan Toprak Kayıpları Üzerine Etkileri

 

 

Şafak CEYLAN, Özlem ALAN, Ömer Lütfü ELMACI

Effects of Grafting on Nutrient Element Content and Yield in Watermelon

Karpuzda Aşılamanın Besin Element İçeriği ve Verim Üzerine Etkisi

 

 

Çiğdem SÖNMEZ, A. Özge ŞİMŞEK SOYSAL, Amir Hasan TAGHİLOOFAR, Emine BAYRAM, Hakan COŞKUNOL

Menemen Ekolojik Koşullarında Borago officinalis L. (Hodan) Bitkisinde Farklı Sıra Arası Mesafelerinin Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri

The Effect of Different Row Spacings on Some Yield and Quality Characters in Borago officinalis L. (Borage) in Ecological Conditions of Menemen

 

 

Ali Asghar ZAİNEL, Serra HEPAKSOY

Bir İdris Anacı ‘Pontaleb’in Doku Kültürü İle Çoğaltılma Olanaklarının Araştırılması

Investigation of the Possibilities of Propagation a Mahaleb Rootstock 'Pontaleb' by Tissue Culture

 

 

Tayyibe Beyza YÜCEL, Nurettin YAYLI

GC/MS Analysis and Antimicrobial Activity of The Volatile Compounds From Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss and Dianthus calocephalus Boiss. Grown in Turkey

Türkiye’de Yetişen Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss ve Dianthus calocephalus Boiss. Bitkilerinin Uçucu Bileşenlerinin GC/MS Analizleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri

 

 

Ayşenur YILMAZ, Abdulkadir ÇAKIR, Ozan DEMİRÖZER

Counts of rose soft scale (Rhodococcus perornatus Cockerell & Parrott) (Hemiptera: Coccidae) by using image processing methods

Gül koşnili (Rhodococcus perornatus Cockerell & Parrott) (Hemiptera: Coccidae)’un Görüntü İşleme yöntemleri kullanılarak sayılması

 

 

Koray KAÇAN, Çetin ÖZKUL, Yıldız SOKAT

Nergis ve Sümbül Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Yabancı otların Belirlenmesi ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması

Determination of Problem Weeds and Their Control Methods in Daffodils and Hyacinth Fields

 

 

Fırat PALA, Hüsrev MENNAN

Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması

Current State of Weed Management and Problematic Weeds in Cotton Fields of Diyarbakir


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ