Çerez Örnek
canlı destek

cilt-55-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 55, Sayı: 3 - 2018 (Vol. 55, No: 3 - 2018)

Ziraat Fakültesi Dergisi 55, (3) 2018 : ISSN 1018-8851

 

 

Hakan ADANACIOĞLU, Turgay TAŞKIN, Çağrı KANDEMİR, Nedim KOŞUM

Türkiye’de Keçi Yetiştiriciliği Ekonomisinin Bölgelere Göre Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması

Comparison with Multidimensional Scaling Analysis by Regions of Economics of Goat Farming in Turkey

 

 

Gülşah ADIGÜZEL, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ

Kentsel Yeşil Alanların Mikro-İklimsel Etkilerinin İzmir-Bornova Örneğinde Araştırılması

Investigating Micro-Climatic Effects of Urban Green Spaces; The Case of Bornova, İzmir

 

 

Abdullah EREN

Kadmiyum Uygulamalarının Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.) Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri

The Effects of Cadmium Applications on Grown Rough Cocklebur (Xanthium strumarium L.)

 

 

Mehmet Ali KOYUNCU, Derya ERBAŞ, Cemile Ebru ONURSAL, Funda ÖZÜSOY

Hasat Öncesi Farklı Dozlarda Putresin Uygulamasının 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Soğukta Muhafaza ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Effects of Pre-harvest Putrescine Treatments on Cold Storage Life and Quality of Sweet Cherry cv. 0900 Ziraat

 

 

Asuman SAĞLAM, Necip TOSUN

Çiçek Soğanlarında Fusarium oxysporum Schltdl ’nin Moleküler Yöntemlerle Saptanması

Determination of Fusarium oxysporum Schltdl by Molecular Methods On Flower Bulbs

 

 

Hayri SAĞLAM, Adalet MISIRLI

Kuşburnunda Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi

Flower Bud Differentation and Growing in Rosehip

 

 

Gökçen YÖNTER, Huriye UYSAL

Hümik Maddenin Kumlu Killi Tın Bünyeli Bir Toprağın Bazı Erozyon Parametreleri ile Drenajdan Ölçülen pH ve EC Üzerine Etkileri

Effects of Humic Substance on Some Erosion Parameters of a Sandy Clay Loam Soil and pH and EC of Drainage Water

 

 

Mürşide YAĞCI, Galip KAŞKAVALCI

Ege Bölgesi Şeftali Alanlarında Kök-ur Nematodu Türleri (Meloidogyne spp.)’nin Belirlenmesi ve Yayılışının Saptanması

Distribution and Identification of Root-knot Nematode (Meloidogyne spp.) Species in Peach Growing Areas of Aegean Region

 

 

Yahya NAS, Bilge TÜRK, İbrahim DUMAN, Fatih ŞEN, Özlem TUNCAY

Farklı Toprak Özelliklerinin Sanayi Domatesi Üretiminde Meyve pH Değeri, Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

The Effect of Different Type Soils on Fruit pH, Yield and Some Quality Properties in Processing Tomato Production

 

 

Tognisse Herve SINKPEHOUN, Gökçen YÖNTER

Eğime Dik ve Paralel Karıkların Laboratuvar Koşulları Altında Yüzey Akış ve Toprak Kaybı Üzerine Etkileri

Effects of Perpendicular and Parallel Furrows to the Slope on Runoff and Soil Loss under Laboratory Conditions

 

 

Nagihan AKIN, İbrahim DUMAN

Tütün (Nicotiana tabacum L.) Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin İyileştirilmesi

Improvement of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Seeds Germination Properties

 

 

Çiğdem SÖNMEZ, Amir Hasan TAGHİLOOFAR, Emine BAYRAM

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Kökenli Safran (Crocus sativus L.) Popülasyonlarının Bazı Agro-Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Agro-Morphological Characters Among Different Originated Saffron (Crocus sativus L.) Populations Under Bornova Ecological Conditions

 

Ecem GÜNEŞ, Hakan ÇAKICI

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinde Verim ve Beslenme Durumu Üzerine Etkileri

The Effects of Different Salt Concentrations on Yield and Nutrient Status of Some Warm Season Turf Grasses

 

 

Döne TOKA, Damla GÜVERCİN, Yaşar KARAKURT

The Influence of Hot Water and Calcium Chloride on the Changes in Color, Phenolics and Polyphenol Oxidase Activity of Mushroom During Postharvest Storage

Mantarda Sıcak Su ve Kalsiyum Klorürün Hasat Sonu Depolama Sırasında Renk, Fenolikler ve Polifenol Oksidaz Aktivitesindeki Değişimler Üzerine Etkisi

 

 

Albert Ukaro OFUOKU, Faith Enoh EVWIERHURHOMA

Effect of land conflict on arable crops production in Delta State, Nigeria

Nijerya’nın, Delta eyaletinde arazi anlaşmazlığının tarla bitkileri üretimine etkisi


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ