Çerez Örnek
canlı destek

cilt-39-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 39, Sayı: 1 - 2002 (Vol. 39, No: 1 - 2002)

Ziraat Fakültesi Dergisi 39, (1) 2002 : ISSN 1018-8851

 

 

Murat İSFENDİYAROĞLU, Elmas ÖZEKER

Ceviz Çeliklerinde Köklenme Kofaktörleri

Rooting Cofactors in Walnut Cuttings

 

Alper DARDENİZ, İbrahim KISMALI

Amasya Ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinde Farklı Ürün Yüklerinin Üzüm Ve Çubuk Verimi İle Kalitesine Etkileri Üzerine Araştırmalar

Investigations on the Effects of Different Crop Load of Amasya and Cardinal Grape Cultivars on the Yields and Qualities of Grape and Cuttings

 

Raşit Z. ELTEZ, Yüksel TÜZEL, İ. Hakkı TÜZEL, Ayşe GÜL, Aylin DEMİRELLİ

Besleyici Film Tekniğinde (NFT) Sürekli Ve Fasılalı Akışın Domates Yetiştiriciliğinde Verim, Kalite Ve Su Tüketimine Etkileri

Effect of Continuous and Intermittent Solution Circulation on Yield, Fruit Quality and Water Consumption of Tomato Plants Grown in Nutrient Film Technique (NFT)

 

Metin ALTINBAŞ

Kışlık Nohutta Tane Verimi, Biyolojik Verim ve Tane İriliği İçin Genotipik Değişkenlik ve Adaptasyon

Genotypic Variability and Adaptability for Seed Yield, Biological Yield and Seed Size in Winter Chickpea

 

Zihin YILDIRIM

Patateste Somaklonal Varyasyon Üzerinde Bir Araştırma

A Study on Somaclonal Variations in Potatoes

 

Zihin YILDIRIM, Eylem TUGAY

Beş Patates Genotipinin in vitro Koşullarda Mikro Yumru Oluşturması Üzerinde Bir Araştırma

A Study on Microtuberization of Five Potato Genotypes Under in vitro Conditions

 

Hakan GEREN, Gülcan DEMİROĞLU, Rıza AVCIOĞLU

Bazı Yem Şalgamı (Brassica rapa L.) Çeşitlerinin Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Investigations on the Yield Characteristics of Some Forage Turnip (Brassica rapa L.) Cultivars

 

Tuluğ ÇAPÇI, Yılmaz ŞAYAN, Figen KIRKPINAR, A. Mehmet TALUĞ, Zümrüt AÇIKGÖZ, Mustafa ERGÜL, B. Kudret KARAAYVAZ

Kanatlı Altlığının Bazı Yem Kaynakları İle Silolanma Olanakları Ve Yem Değeri III: Domates Posasının Broyler Altlığı İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri

Feeding Value and Silage Ability of Poultry Litter With Some Feed Resources III. Feeding Value of Silage Ability of Tomato Pomace with Broiler Litter

 

Veysel AYHAN, Figen KIRKPINAR, A. Mehmet TALUĞ, Hatice BASMACIOĞLU, Kudret KARAAYVAZ, Zümrüt AÇIKGÖZ, Hülya ÖZKUL

Kanatlı Altlığının Bazı Yem Kaynakları ile Silolanma Olanakları ve Yem Değeri IV. Bira Posasının Broyler Altlığı İle Silolanma Olanakları ve Yem Değeri

Feeding Value and Silage Ability of Poultry Litter with Some Feed Resources. IV: Feeding Value and Silage Ability of Wet Brewers Grain with Broiler Litter

 

Erdinç DEMİRÖREN

Yetiştirme Amacı Farklı Koyunlarda Kuzu Üretim Etkinliği

Efficiency of Lamb Production in Sheep Which Raising Different aim

 

Erdinç DEMİRÖREN

Koç Kuzuların Damızlıkta Kullanılmasıyla Sağlanan Islah Olanakları

The Possibilities of Genetic Improvement by Using Ram Lambs in Early Breeding

 

Nur OKUR

Response of Soil Biological and Biochemical Activity to Salination

Topraktaki Biyolojik ve Biyokimyasal Aktivitenin Tuzluluğa Tepkisi

 

Nur OKUR, Muzaffer ÇENGEL, Vahap KATKAT, H.Sevim UÇKAN

Toprak Ekosistemindeki Değişimin Mikrobiyel Aktivite Üzerindeki Etkisini Saptamada Ekofizyolojik Parametrelerin Kullanımı

The Use of Eco-Physiological Quotients in Determining the Microbial Activity in the Disturbed Soil Ecosystems

 

Nilgün MORDOĞAN, Sultan ERGUN

Golden ve Starking Elma Çeşitlerinin Şeker İçerikleri ve Bitki Besin Elementleri ile Olan İlişkileri

Die Beziehungen zwischen die Zuckergehalte und Pflanzenernährung-selementen der Golden und Starking Apfelsorten

 

Bülent YAĞMUR, Şafak CEYLAN, Funda YOLDAŞ, Murat OKTAY

Çinko Katkılı ve Katkısız Kompoze Gübrelerin Sakız Kabağı (Cucurbita Pepo cv.) Yetiştiriciliğinde Verim ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi

Effect of Zinc Enriched and Nonenriched 15:15:15 Compound Fertilizers on Vegetable Marrow (Cucurbita pepo cv.) Yield and Yield Components

 

Mustafa ÖZGÜREL, Gülay PAMUK, Kıvanç TOPÇUOĞLU

Palmer Kuraklık Şiddeti İndisi İle Ege Bölgesinde Kuraklığın İrdelenmesi

Drought Analysis of Aegean Region by Palmer Drought Severity Index

 

Özcan SARI, Behzat Oral BİTLİSLİ

Yağ Alma Flottelerindeki Doğal Yağların Deri Yağlamada Kullanılabilirliği Üzerinde Araştırmalar

Investigations On The Ways Of Using Natural Grease Obtained From Degreasing Float For Leather Fatliquoring Process

 

Özcan SARI, Behzat Oral BİTLİSLİ, Bahri BAŞARAN, Gürbüz GÜLÜMSER

Kertenkele Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma

An Investigation On The Processing Technology of Lizard Skins

 

Altan AFŞAR, Gürbüz GÜLÜMSER, Fazlı AKYÜZ, M. Mete MUTLU

Farklı Bazifiyan Maddelerin Deri Rengine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

An Investigation About Effects of Different Basifying Agents on Leather Colour

 

Kaya BOZTOK, Neşe ERKİP

Meşe Mantarının (Lentinula edodes) Ağaç Kütükleri Üzerinde Yetiştiriciliği

Growing Shiitake Mushrooms (Lentinula edodes) On Tree Logs


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ