Çerez Örnek
canlı destek

cilt-40-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 40, Sayı: 3 - 2003 (Vol. 40, No: 3 - 2003)

Ziraat Fakültesi Dergisi 40, (3) 2003 : ISSN 1018-8851

 

 

Mustafa ÇELİK , İbrahim KISMALI

Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Üzüm Verimi ve Kalitesi ile Vejetatif Gelişmeye Etkileri Üzerinde Araştırmalar

The Researches on the Effects of Some Rootstocks on Yield, Quality and Vegetative Growth of Round Seedless Cultivar

 

Hakan ENGİN, Serra HEPAKSOY

Bazı Nar Çeşitlerinin Çiçek Tozu Çimlenme Güçlerinin Belirlenmesi

Determination of Pollen Germination of some Pomegranate Cultivars

 

Dursun EŞİYOK, M. Kadri BOZOKALFA, Atnan UĞUR

Sap Kerevizinde (Apium graveolens L. var. dulce) Dikim Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Effects of Plant Spacing on Yield and Quality of Celery (Apium graveolens L. var. dulce)

 

Yasemin GÜNEN, Adalet MISIRLI

Armut Ateş Yanıklığı Ve Dayanıklılık Islahı

Fire Blight of Pear and Resistance Breeding

 

Süleyman KAVAK, M. Kadri BOZOKALFA, Atnan UĞUR, Bülent YAĞMUR, Dursun EŞİYOK

Farklı Azot Kaynaklarının Baş Salatada (Lactuca sativa var. capitata) Verim, Kalite ve Mineral Madde Miktarı Üzerine Etkisi

The Effects of Different Nitrogen Sources on Yield, Quality and Mineral Matter Content in Head Lettuce (Lactuca sativa var. capitata)

 

Özlem TUNCAY, Esen KUŞAKSIZ

Sınırlı İşlenmiş Pırasalarda Kalite Değişimleri

Quality Changes In Fresh-Cut Leeks

 

Atnan UĞUR, M. Kadri BOZOKALFA, Dursun EŞİYOK

Brüksel Lahanasında (Brassica oleracea var. gemmifera) Büyüme Ucu Budaması İle Oluşturulan Farklı Gövde Sayılarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

The Effects of Different Stem Number Grown by Growing Point Clipped on Yield and Quality Characteristics of Brussels Sprout (Brassica oleracea var. gemmifera)

 

Hakan GEREN, Rıza AVCIOĞLU, Behçet KIR, Gülcan DEMİROĞLU, Mustafa YILMAZ, Abdül Cenap CEVHERİ

İkinci Ürün Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

Effect of different sowing dates on the yield and quality characteristics of some maize cultivars grown as second crop for silage

 

Yasemin GÜNEN, Bülent YAĞMUR, Adalet MISIRLI, Ruhinaz GÜLCAN

Ateş Yanıklığına Duyarlı Ve Dayanıklı Bazı Armut Çeşitlerinin Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi

Determination of Mineral Nutrients in Some Pear Cultivars Resistant and Susceptible to Fire Blight

 

Alper ÖNENÇ, Attila KAYA

Sığır Karkaslarında Etlenme ve Yağlanma Durumunun Koyu Renkli Karkas Oluşumuna Etkisinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

A Study for Obtaining The Effect of Conformation and Fatness Status of Cattle Carcass on Dark Cutting Incidence

 

Erdal YAYLAK, Alper ÖNENÇ, Turgay TAŞKIN, Yusuf KONCA

Ödemiş Belediye Mezbahası’nda Kırmızı Et Üretiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

A Study on Determination of Red Meat Production in Ödemiş Municipal Slaughterhouse

 

Çiğdem TAKMA, Hülya ATIL

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 1. Olasılık ve Bootstrap Metodu

A study on Bootstrap Method and It’s Application I.Probability and Bootstrap Method

 

Erhan AKKUZU, Şerafettin AŞIK, H. Baki ÜNAL, B. Sıtkı KARATAŞ, Musa AVCI

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Determining of Adequacy and Variability of Water Distribution at the Menemen Left Bank Irrigation System

 

Mustafa ÖZGÜREL, Murat KILIÇ

İzmir İçin Geleceğe Yönelik Yağış Olasılıklarının Markov Zinciri Modeliyle Belirlenmesi

Determining of Precipitation Probabilities for İzmir by Markov Model

 

Murat BOYACI, Buket KARATURHAN

Ekolojik Üretimde Tarımsal Yayım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

A Research on Agricultural Extension Activities On Ecological Farming

 

Gülbahar GENCER GÜLER, Bahar ZAFER TÜRKYILMAZ

Selçuk-Pamucak Sulak Alanının Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma

A Research on Selçuk-Pamucak Wetlands Classification

 

İsmail KARABOZ, Gürbüz GÜLÜMSER, Eser EKE BAYRAMOĞLU

Tabakhanelerde Depolama Sırasında Gelişen Bazı Fungusların Koruma Piklesi ve Kromla Tabaklama Aşamasında Deride Oluşturdukları Pigmentasyonun İncelenmesi

An Investigation For Some Fungi’s Pigment Formation on Pickled Pelts and Wet Blues During Storage Periods at Tanneries

 

Behzat Oral BİTLİSLİ, Bahri BAŞARAN, Özcan SARI, Ahmet ASLAN, Gökhan ZENGİN

Devekuşu Ham ve Mamul Derilerilerinin Bazı Teknolojik Parametreleri Üzerine Araştırmalar

Researches on Some Technological Parameters of Ostrich Skins

 

Sayit SARGIN, Gaye ÖNGEN

Kanatlı Yemi Katkısı Olarak Kullanılan Ksilanaz Enziminin Katı Kültür Fermantasyon Yöntemi ile Üretiminde Ölçek Büyütme Çalışmaları

Scale-Up Studies for the Production of Xylanase Used as an Additive in Poultry Feedstuffs by Solid State Fermentation

 

Hakan ENGİN, Ali ÜNAL

Kiraz Çeşitlerindeki Çiçek Anormallikleri Üzerine İncelemeler

The Examinations About Abnormal Flowers in Sweet Cherry Cultivars


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ