Çerez Örnek
canlı destek

cilt-46-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 46, Sayı: 1 - 2009 (Vol. 46, No: 1 - 2009)

Ziraat Fakültesi Dergisi 46, (1) 2009 : ISSN 1018-8851

 

 

M. Alp FURAN, Süer YÜCE

Buğdayda Sarı Pasa Dayanıklı ve Duyarlı Bazı Çeşit ve Hatların SSR Analizleri

SSR analysis on some susceptible and resistant wheat varieties and lines against to stripe rust

 

Hakan GEREN, Yaşar Tuncer KAVUT

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sorgum (Sorghum sp.) Türlerinin Mısır (Zea mays L.) ile Verim ve Silaj Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

An investigation on comparison of Sorghum (Sorghum sp.) species with corn (Zea mays L.) grown under second crop production

 

Bülent YAĞMUR

Farklı Seviyelerde Uygulanan Potasyumun Anasonun Verim ve Yaprak Besin Maddesi İçeriğine Etkisi

Effects of different potassium doses on anise yield and leaf nutrient contents

 

Muzaffer ÇENGEL, Nur OKUR, Funda IRMAK YILMAZ

Organik Bağ Topraklarında Yeşil Gübre Bitkileri ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Topraktaki Mikrobiyal Aktiviteye Etkileri

The effect of green manures and farmyard manure on microbial activity in vineyard soils under organic management

 

Figen ÇUKUR, Gamze SANER

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler

Measurement of risk and strategies against to risk on apricot production in Malatya province

 

Sevtap GÜLER GÜMÜŞ, Ahmet Hamdi GÜMÜŞ

Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye Şarap Sektörünün Sorunları

The problems of the wine sector in Turkey during the EU accession process

 

Ayşe UZMAY

Türkiye’de Pamukta Uygulanabilir Destekleme Araçlarından Destekleme Alımı ve Fark Ödeme Sisteminin Refah Etkileri: Kısmi Denge Analizi

The effects on welfare of support purchase and deficiency payment system from among the applicable supporting on cotton: Analysis of partial balance

 

Halil Baki ÜNAL

Tarımsal Yapıların Ruhsatlandırılması

Getting building permit for agricultural structures

 

Hasan DEMİRKAN

Herbisitlere Dayanıklılık Konusunda Dünyada Yapılmış Bildirimlerin Değerlendirilmesi

Review of herbicide resistance cases in the world


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ