Çerez Örnek
canlı destek

cilt-53-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 53, Sayı: 3 - 2016 (Vol. 53, No: 3 - 2016)

Ziraat Fakültesi Dergisi 53, (3) 2016 : ISSN 1018-8851

 

 

Çiğdem TAKMA, Öznur İŞÇİ GÜNERİ, Yakut GEVREKÇİ

Investigation of Stillbirth Rate Using Logistic Regression Analysis in Holstein Friesian Calves

Siyah Alaca Buzağılarda Ölü Doğum Oranının Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi

 

 

Hülya ARSLAN, Sait ENGİNDENİZ, Gökhan ÇINAR

İzmir İli Kentsel Kesiminde Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Analysis of Non-Wood Forest Products Consumption in Urban Area of Izmir

 

 

Abdullah BARAT, Tülay ÖZCAN

Fermente Süt İçeceğinde Probiyotik Bakterilerin Gelişimi Üzerine Meyve İlavesinin Etkisi

The Effect of Fruit Addition on the Growth of Probiotic Bacteria in Fermented Milk Beverage

 

 

Ali Kemal BİRGÜCÜ, Yusuf KARSAVURAN

Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)’nın Besin Tercihine Zamanın Etkisi

The Effect of Time on Food Preference of Nezara viridula (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)

 

 

Kağan TAN, Figen KIRKPINAR

Organik Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Yonca Ununun Karkas Özellikleri, Nispi Organ Ağırlıkları, Bağırsak Viskozitesi, İncik ve Ayak Rengi Üzerine Etkileri

The Effects of Alfalfa Flour Added to the Mixed Feed on Carcass Characteristics, Relative Organ Weights, Intestinal Viscosity, Shank and Foot Color of Organic Broilers

 

 

Dilara KAYNAR, Özgür KAYNAR

Effects of Bacillus megaterium Inoculation on Metabolic Profiles of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Roth) at Different P Levels from Poultry Manure and Chemical Fertilizer

Tavuk Gübresi ve Kimyevi Gübre Kaynaklı Farklı P Seviyelerinde Bacillus megaterium Aşılamasının Macar Fiği (Vicia pannonica Roth) Metabolik Profilleri Üzerine Etkileri

 

 

Ali DİRİCAN, İsa TELCİ

Tokat Florasında Doğal Yayılış Gösteren Rezene Popülasyonlarının Morfolojik ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi

Determination of Morphological and Quality Characters in Native Fennel Populations from Flora of Tokat

 

 

Mevlüt Özgür ŞAHİN, Hüseyin BAŞAL

Balya Depolama Sürelerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Lif Kalitesine Etkisi

The Effect of Cotton Bale Storage Time on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Fiber Quality

 

 

Kübra SARAÇOĞLU, Semih ERKAN

Fasulye Tohumlarındaki Viral Etmenlerin Saptanmasında Tanı Yöntemlerinin Duyarlılıklarının İncelenmesi

The Studies on Sensitivity of The Detection Methods of Viral Agents in Bean Seed Samples

 

 

Umut EKİZ, Zümrüt AÇIKGÖZ

Yumurtacı Tavuklarda Yeme Likopen, Lutein ve Vitamin E İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri

Effects of Lutein, Lycopene and Vitamin E Supplementation to Diet on Performance, Egg Quality and Oxidative Stability in Laying Hens

 

 

Mehmet PARLAK

İzmir İli Ödemiş İlçesi’nde Patates Yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Soil Fertility Assessment for Potato Cultivated Lands of Izmir-Odemis

 

 

Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Farklı Bünyeli Topraklarda Yetiştirilen Ayçiçeği ve Yonca Bitkilerinin Ağır Metal Absorpsiyonları

Heavy Metal Absorption of Sunflower and Lucerne Plants Grown under Different Soil Textures

 

 

Gülfem ÜNAL, Cem KARAGÖZLÜ, Özer KINIK, Ecem AKAN, Ayşe Sibel AKALIN

Influence of Supplementation with Green and Black Tea on Viscosity and Sensory Characteristics of Drinking Yoghurt

Yeşil ve Siyah Çay İlavesinin İçilebilir Yoğurdun Viskozitesi ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

 

 

Hatice CAMCI

Süperior Seedless (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinde GA3, Salkım Ucu Kesme ve Bilezik Alma Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri

The effects of Applications GA3, Cluster Tipping and Girdling on Yield and Quality in Superior Seedless (Vitis vinifera L.) Grape Variety

 

 

Kağan TAN, Figen KIRKPINAR

Organik Etlik Piliç Karma Yemlerine İlave Edilen Yonca Ununun Et Kalitesi Üzerine Etkileri

The Effects of Alfalfa Flour Added To The Mixed Feed on Meat Quality of Organic Broilers


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ