Çerez Örnek
canlı destek

cilt-50-sayi-3

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 50, Sayı: 3 - 2013 (Vol. 50, No: 3 - 2013)

Ziraat Fakültesi Dergisi 50, (3) 2013 : ISSN 1018-8851

 

 

İsmail Can PAYLAN, Semih ERKAN

Bazı Sebze Tohumlarındaki Viral Etmenlerin Saptanması ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi

Detection of some viral agents in vegetable seeds anddetermination of their prevalence

 

 

Görkem ÖZTÜRK ÇOŞAR, Sait ENGİNDENİZ

Tarım Arazisi Değerlerinin Hedonik Analizi:İzmir’in Menemen İlçesi Örneği

Hedonic analysis of agricultural land values: the Case of Menemen, Izmir

 

 

Arzu YAZGI

Pnömatik Tek Dane Ekim Makinalarında Ekici Plaka Konumunun Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi

Effect of the seed plate position on in-row seed distribution uniformity for pneumatic precision seeders

 

 

Deniz EROĞUL, Serra HEPAKSOY

Bazı İdris (Prunus mahaleb L.) Genotiplerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Researches on the phenological and pomological characteristics of some Mahaleb (Prunus mahaleb L.) genotypes

 

 

Hakan KİBAR, Turgut ÖZTÜRK

Çelik Konstrüksiyonlu Tombul Fındık Silosunun Sonlu Eleman Yöntemi ile Modal Analizi

The modal analysis with finite element method of steel construction tombul hazelnut silo

 

 

Okan ERKEN, Canan ÖZTOKAT KUZUCU

Impacts of deficit irrigaton applied at different growth stages on vitamin contents of broccoli

Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Su Kısıntılarının Brokkolinin Vitamin İçeriğine Etkileri

 

 

Süleyman TÜRKSEVEN, Peyman MOLAEİ, Yıldız NEMLİ, Onur KEÇECİOĞLU, Erdem AKSAN

Domates Seralarında Canavarotuna [Phelipanche ramosa (L.) Pomel/P.aegyptiaca (Pers.) Pomel] Solarizasyon ve Bazı Fümigantların Etkisi

The effect of solarization and some fumigants on broomrape (Phelipanche ramosa (L.) Pomel / P.aegyptiaca (Pers.) Pomel) in tomatoes greenhouses

 

 

Müge ERGÜN, İsmail Can PAYLAN, Semih ERKAN

Comparison of RNA extraction methods for the molecular detection of Artichoke latent virus in globe artichok

Enginarda Artichoke Latent Virus (ArLV)’ün Moleküler Tanısında Kullanılan RNA Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

 

 

Hayrullah Bora ÜNLÜ, Ramazan ERKEK

Kekik ve Sarımsak Uçucu Yağının Buzağı Performans ve Bazı Kan Parametrelerine Etkileri

Effects of oregano and garlic essential oils on performance of calves and some parameters of faeces and blood

 

 

Semih ERKAN, Mustafa GÜMÜŞ, İsmail Can PAYLAN, İbrahim DUMAN, Müge ERGÜN

İzmir İli ve Çevresindeki Bazı Kışlık Sebzelerde Görülen Viral Etmenlerin Saptanması

The determination of viral agents in certain cold-season vegetables in İzmir province and its around

 

 

Ayça KARAMAN KILINÇ, Yasemin EVRENOSOĞLU

Eskişehir Koşullarında Bazı Elma Çeşit/Anaç Kombinasyonlarına ait Verim ve Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of yield and fruit characteristics of some apple cultivar/rootstock combinations in Eskisehir ecological conditions

 

Nurdan ZİNCİRCİOĞLU

Manisa-Akhisar Yöresinde Bulunan Kimi Tarım Arazilerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması

Investigation of the heavy metal contents of some agricultural lands in the region of Manisa-Akhisar


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ