Çerez Örnek
canlı destek

cilt-50-sayi-1

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 50, Sayı: 1 - 2013 (Vol. 50, No: 1 - 2013)

Ziraat Fakültesi Dergisi 50, (1) 2013 : ISSN 1018-8851

 

 

Harun KESENKAŞ, Necati AKBULUT, Oktay YERLİKAYA, Aslı AKPINAR, Merve AÇU

Kefir Dondurması Üretiminde Soya Sütünün Kullanım Olanakları Üzerine Bir Araştırma

A Research on Usage Possibilities of Soy Milk for Kefir Ice-cream Production

 

 

Ayşe Betül AVCI, Emine BAYRAM

Geliştirilmiş İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Klonlarının Farklı Ekolojik Koşullarda Bazı Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of some agronomic and technologic characteristics of clones of improved Turkish Oregano (Origanum onites L.) under different ecological conditions

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Türkiye’de Yayım ve Cinsiyet

Extension and Gender in Turkey

 

 

Sumru ELTEZ, Yusuf KARSAVURAN

İzmir (Bergama, Kınık) İlinde Sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Görülen Zararlı Türlerin Yayılış ve Bulaşma Oranları Üzerinde Araştırmalar

Investigations on distribution and infestation rates of damaging pests, that found on tomato production areas in Izmir (Turkey) city

 

 

Süleyman TÜRKSEVEN, Yıldız NEMLİ

Dayanıklı ve Duyarlı Yabani Yulaf Populasyonlarında Ruhsatlı Herbisitlerin Performanslarının Tarla Koşullarında Araştırılması

Investigation on Performance of Registered Herbicides on Resistant and Sensitive Wild Oat Populations in Field Conditions

 

 

Bekir Sıtkı KARATAŞ, Ömer Faruk DURDU

Aydın İli Koşullarında Sera Isıtmasında Jeotermal Enerjinin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Investigation of geothermal energy utilization for greenhouse heating in the province of Aydın

 

 

Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Nur OKUR

Farklı Bitki Örtüsü Altındaki Topraklarda Mikrobiyal C, N ve P’ un Mevsimsel Değişimi

Seasonal Changes of Microbial Biomass-C, N and P in Soils under Different Plant Covers

 

 

Sait ENGİNDENİZ, Görkem ÖZTÜRK COŞAR

İzmir’de Domates Üretiminin Ekonomik ve Teknik Etkinlik Analizi

Economic and Technical Efficiency Analysis of Tomato Production in Izmir Province

 

 

M. Çağla ÖRMECİ KART, Vecdi DEMİRCAN

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi

General Features of Cold Storages and the Effects of Storage on Apple Price in Isparta Province, Turkey

 

 

Emine BAYRAM, Çiğdem SÖNMEZ, Sıdıka EKREN, Özgür TATAR, Aynur GÜREL, Şadiye HAYTA, Aglika EDREVA, Antonina VITKOVA, Angel KONAKCHIEV

Achillea millefolium L. Grubuna Ait Türlerde Verim, Uçucu Yağ ve Chamazulene İçeriğinin Belirlenmesi

Determination of yield, essential oil and chamazulene content of species belong to Achillea millefolium L. group

 

 

Yasemin DEMİR, Göksel ARMAĞAN

Aydın’da Hanehalklarının Gıda Tüketim Talebi Ekonometrik Analizi

Econometric Analysis of Households’ Food Consumption Demand in Aydin

 

 

Ahmet GÖKKUŞ, Altıngül ÖZASLAN PARLAK, Mehmet PARLAK

Change of Mineral Element Content in the Common Shrubs of Mediterranean Zone. II. Micronutrients

Akdeniz İklim Kuşağının Yaygın Çalılarında Mineral Element İçeriklerinin Değişimi II. Mikro elementler


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ