Çerez Örnek
canlı destek

cilt-53-sayi-4

 

E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ (E.U. FACULTY of AGRICULTURE - ELECTRONIC JOURNAL)

 

Cilt 53, Sayı: 4 - 2016 (Vol. 53, No: 4 - 2016)

Ziraat Fakültesi Dergisi 53, (4) 2016 : ISSN 1018-8851

 

 

O. Murat KOÇTÜRK, Sait ENGİNDENİZ

Economic Analysis of Pesticide Use on Grape Growing: A Case Study for Manisa-Turkey

Üzüm Yetiştiriciliğinde İlaç Kullanımının Ekonomik Analizi: Türkiye’de Manisa Örneği

 

 

Şafak CEYLAN, Funda YOLDAŞ, Ömer Lütfü ELMACI, Bülent BUDAK

Kumlu Tınlı Toprakta Yetiştirilen Kabak Bitkisinin Verim ve Mineral İçeriği Üzerine Yeşil Gübrelemenin Etkisi

Effect of Green Manure on Yield and Mineral Nutrient Content of Pumpkin Grown in Sandy Loam Soil

 

 

Filiz ÖKTÜREN ASRİ, E. Işıl DEMİRTAŞ, Dilek GÜVEN, Cevdet Fehmi ÖZKAN, Nuri ARI

Antalya İli Kepez İlçesinde Karanfil Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Determination of Some Fertility Status of Carnation Greenhouse Soils in Kepez District of Antalya

 

 

Şafak CEYLAN, Nilgün MORDOĞAN, Hakan ÇAKICI, Evren GÜNEN, Bihter ÇOLAK ESETLİLİ

Organik Gübrelemenin Zeytinin Makro Element İçeriği ile Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Effect of Organic Fertilization on Macro Element Content, Yield and Some Quality Properties of Olive

 

 

Mehmet Zeki KIZMAZ, Abuzer SAĞIR, Saadettin BALOĞLU

Diyarbakır ve Mardin İlleri Kabakgil Üretim Alanlarında Görülen Viral Hastalıkların Yaygınlıklarının ve Etmenlerinin Belirlenmesi

Determination of Incidence and Agents of Viral Diseases in Cucurbits Growing Areas in Diyarbakir and Mardin Provinces

 

 

Murat BOYACI, Özlem YILDIZ

Computer Literacy and Information Society Skills of Public Extension Workers in Turkey

Türkiye’deki Kamu Yayım Elemanlarının Bilgisayar Okur Yazarlığı ve Bilgi Toplumu Becerileri

 

 

Inna Chisacova, Özlem Esmer

Etilen Tutucu Kullanımının Pasif Modifikasyonla Ambalajlanmış Taze Doğranmış Ispanağın Raf Ömrü Üzerine Etkisi

Effect of Ethylene Absorber on the Shelf Life of Passive Modified Atmosphere Packaged Fresh Cut Spinach

 

 

Esra TARKAN ERBAŞ, Metin ARTUKOĞLU

Tüketicilerin Markalı Gıda Ürünü Tercih Etme Eğilimleri: Zeytinyağı Örneği

Tendencies of Consumers’ Preferences for Branded Food Product : The Case of Olive Oil

 

 

Ünal KIZIL, Levent GENÇ, Sefa AKSU

Bir Elektronik Burun Sisteminin Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Koku Probleminin Değerlendirilmesinde Kullanım Olanakları

Potential Use of an Electronic Nose in the Assessment of Odor Problems in Livestock Housing

 

 

Subhiye ÇÖNOĞLU, Tülay KAYNAK, Nevin DEMİRBAŞ, Duygu TOSUN

Çiftçilerin Toprak Analizi Desteğinden Yararlanma Eğilimleri: İzmir İli Örneği

Tendencies of Farmers to Soil Analysis Subsidy: A Case Study of Izmir Province

 

 

Cihat GÜNDEN

Kıyı Ege Havzasında Çiftçilerin Üretim Dalı Tercihleri ve Tarım Politikaları

Farmers’ Preferences for Enterprise and Agicultural Policy

 

 

Sema YAMAN, Oğuzhan ÇALIŞKAN

Bazı erkek incir genotiplerinin (Ficus carica var. caprificus) çiçek tozu canlılığı ve çimlenmesi üzerine araştırmalar

Investigations on pollen viability and germination of some caprifig genotypes (Ficus carica var. caprificus)

 

 

Burçak İŞÇİ, Ahmet ALTINDİŞLİ

V. vinifera L.cv. "Sultaniye”nin Polietilen Tünel Tipi Kurutucu ve Geleneksel Yöntemle Kurutulması

Drying of Vitis vinifera L. cv “Sultanina” in Polythene Tunnel Solar Drier and Traditional Method

 

 

Derya KARACA, Suada İBRAİMİ, Sait ENGİNDENİZ, Yarkın AKYÜZ, Gökhan ÇINAR

Kırsal Alanda Üreticilerin Arazi Alım-Satım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir’in Kemalpaşa İlçesi Örneği

Analysis of Factors Affecting Farmers’ Decisions on Purchase and Sale of Land: A Case Study on Kemalpasa District, Izmir

 

 

Berken ÇİMEN, Turgut YEŞİLOĞLU, Meral İNCESU, Bilge YILMAZ

Red Şadok x Rio Red Altıntop Melezlemesinden Elde Edilmiş Turunçgil Melezlerinin Morfolojik Karakterizasyonu

Morphological Characterization of Citrus Hybrids Derived by Crossing Red Pommelo x Rio Red Grapefruit


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ